Kategória

 • Biodiverzitás
 • Egészség
 • Energia
 • Fenntartható értékek
 • Fenntarthatóság
 • Hulladék
 • Közlekedés
 • Közösség
 • Légkör
 • Mezőgazdaság, kertészkedés, kert
 • Táplálkozás
 • Természetvédelem, élőlények védelme
 • Tudatos fogyasztás
 • Vásárlási és fogyasztási szokások
 • Víz

Korosztály

 • Alsó Tagozat
 • Felső Tagozat
 • Középiskola

Hossz

 • 1 Tanóra
 • 2 Tanóra
 • 3 Tanóra
 • 4 Tanóra
 • 5 Tanóra
 • Egész Nap
 • Több Nap

Típus

 • Óraterv
 • Projektterv

Megjelenés

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

TEMATIKUS ÓRATERVEK, MINTAPROJEKTEK 2023.

A 2023-as Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a biodiverzitás, a fenntartható értékek és az energia. Ezek mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelenik. A megadott témákat három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) számára kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni.

A mintaprojektek alapján a fenntarthatóság pedagógiájában jártasabb pedagógusok saját maguk is kidolgozhatják a Témahéthez kapcsolódó heti projekttervüket. Ezek mellett az előző évek óratervei és mintaprojektjei is választhatók.

Az alábbi tananyagok kizárólag online, letölthető formában érhetők el ezen a honlapon, nyomtatásuk helyben, az iskolában történik. A felkészüléshez az egyes témák feldolgozását segítő oktatócsomagok is a pedagógusok rendelkezésre állnak, amelyek tartalmazzák a kapcsolódó óravázlatokat, mintaprojekteket, digitális alkalmazásokat, online tanórákat, versenyeket, pályázatokat, aktivitásokat.

A 2023. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT TEMATIKUS ÓRAVÁZLATAI, PROJEKTTERVEI

ALSÓ TAGOZAT

 • Hulladék · projektterv

  Mit vegyek fel?

  A mintaprojekt során az alsó tagozatos diákok az öltözködés témaköréből kiindulva a textilhulladékok problémájával ismerkednek meg. A projekt második részében a textilhulladék hasznosításának egyik lehetséges módját, tárgyak, játékok készítését próbálhatják ki a gyerekek egy zoknihóember készítése révén.

 • Hulladék · óravázlat

  Legyél válogatós! – A szelektív hulladékgyűjtés alapjai 1.

  A két tanóra során az alsó tagozatos gyerekek megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés alapjaival, fontosságával. A témát többféleképpen is igyekszünk közelebb hozni a kisiskolásokhoz: verset és dalt hallgatnak, mesét néznek és játékos feladatokat is megoldanak. A második tanórán pedig a kézügyességüket tesszük próbára: hulladékból készítünk használati tárgyakat.

 • Energia · projektterv

  ENERGIADETEKTÍVEK

  A tanulók megismerik az energia fogalmát; és felismerik, hogy az élőlényeknek és a gépeknek is szükségük van energiára. Megismerik a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat. Belepillantanak az erőművek működésébe. Követik az elektromos energia útját a fogyasztókhoz. Megtanulják, hogyan használhatják biztonságosan az elektromos áramot, és megismerik a veszélyeit. Ötleteket gyűjtenek az energiatakarékosságra.

 • Energia · óravázlat

  Légy energikus!

  Az óra célja, hogy megismertesse az energia fogalmát és szerepét a mindennapi életünkben; bemutassa a legfontosabb energiatípusok jellemzőit.

 • Energia · óravázlat

  Energiavadász

  A tanórán a gyerekek megismerkednek a különböző energiaforrásokkal, és csoportosítják őket aszerint, hogy képesek-e megújulni vagy sem. A tanulók rögzítik a megújuló és a nem megújuló energiaforrás fogalmát. Ezt követően egy feladatlap segítségével pármunkában tekintik át az egyes energiaforrások előnyeit és hátrányait.

 • Energia · projektterv

  Vigyázz az energiára!

  A projekt megvalósítását egy bevezető óra előzi meg, ahol a tanító felméri, mennyire élnek a gyerekek energiatakarékosan. Ugyanezen az órán a gyerekek megoldásokat próbálnak keresni a túlzott energiafelhasználás csökkentésére, majd a projekt során ezt igyekeznek a gyakorlatban is megvalósítani. A projekt egy beszámolóval zárul, ahol a csoportok bemutatják az eredményeiket.

 • Biodiverzitás · óravázlat

  A madarak világa

  Az óravázlat célja a madarak megjelenési formája sokféleségének szemléltetése, a madarak alapvető tulajdonságainak megismerése és madárvédelmi eszközök készítése.

 • Biodiverzitás · projektterv

  Gomba-próba

  A mintaprojekt betekintést nyújt a gyerekeknek a gombák csodálatos világba. A gyerekek érdeklődését fenntartva a különféle tevékenységeket mesék és játékokos elemek színesítik.

 • Biodiverzitás · projektterv

  Védjük meg a beporzókat!

  A projekt során megismerkedünk a biodiverzitás fogalmával, az ezt veszélyeztető jelenségekkel. Felhívjuk a tanulók figyelmét a méhek kipusztulásának veszélyére. Megismerjük a beporzás fontos résztvevőit. Rovarhotel, méhlegelő, méhitató elkészítésével mi is a védelmükre kelünk. Plakát segítségével felhívjuk a többi gyerek figyelmét is a problémára, és annak megoldására.

 • Fenntartható értékek · óravázlat

  Hetedhét hungarikumok

  Az óravázlat célja, hogy kialakítsa és elmélyítse a tanulókban nemzeti identitástudatot. Cél, hogy megismerkedjenek a diákok a „hungarikum” fogalmával magyar népmesei kerettörténettel színesítve.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Fogyasztóvédelem online vásárláskor

  A fogyasztói jogok online vásárlás esetén. Milyen jogaik vannak a vásárlóknak, milyen kötelezettségei az eladónak? Kit terhelnek az elállás költségei? Online fogyasztóvédelmi kisokos.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Energiatakarékosság, energiacímkézés

  Környezettudatosság, energiahatékonyság, energiatakarékosság, energiacímkék, fogyasztóvédelmi szempontból. Mit kell tudni az egyes fogalmakról, hogyan lehetünk környezettudatos fogyasztók?

FELSŐ TAGOZAT

 • Hulladék · projektterv

  Csináljunk kapszularuhatárat!

  A mintaprojekt során a tudatos öltözködésre, ruhavásárlásra hívjuk fel a gyerekek figyelmét. A téma fontosságának megismerése után a gyerekek projektfeladata egy saját kapszularuhatár összeállítása és bemutatása, ahol az ökológiai elveket figyelembe véve alakíthatnak ki maguknak egy hétköznapi ruhatárat.

 • Hulladék · óravázlat

  Mi kerül a szemétbe? – „Emberköpet” vizsgálat

  A tanóra célja a gyerekek ráébresztése arra, hogy a különböző életmódot folytató emberek mennyi hulladékot termelnek, és igyekszünk megoldást találni arra is, hogy ennek mennyisége hogyan csökkenthető. Az interaktív óra során a gyerekek saját szokásaikat is felülvizsgálják, ennek kapcsán fejlődik a környezettudatosságuk, szemléletük.

 • Energia · projektterv

  Felvillanyozódunk

  A projekt során a diákok csoportokban dolgozva átismétlik, rendszerezik és bővítik az energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteiket. Ez alapján feladatlapot készítenek az alacsonyabb évfolyamba járóknak, hogy ők is rendszerezhessék, bővíthessék tudásukat.

 • Energia · óravázlat

  A közlekedés ára

  A tanóra során a tanulók először egy rövidfilmet néznek meg a nagyvárosi közlekedés környezeti hatásairól. Ezt követően megismerkednek a karbonlábnyom fogalmával, és saját közlekedési szokásaikat megvizsgálva kiszámolják saját magukra ezt az adatot. Csoportmunkában megbeszélik, hogyan lehetne egyénileg csökkenteni a karbonlábnyomot, majd az ötleteiket megosztják az osztállyal.

 • Energia · projektterv

  Úton az iskolába

  A tanóra során a gyerekek megismerkednek a környezetbarát közlekedés alapelveivel, és mindezt összehasonlítják a saját közlekedési szokásaikkal. A második tanóra végén különböző (köztük környezetbarát) szempontokat figyelembe véve kell megtervezniük az útvonalukat az iskolába, majd ezt egy kiállítás rendezésével be is mutatják.

 • Energia · projektterv

  ENERGIADETEKTÍVEK

  A tanulók megismerik az energia fogalmát; és felismerik, hogy az élőlényeknek és a gépeknek is szükségük van energiára. Megismerik a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat. Belepillantanak az erőművek működésébe. Követik az elektromos energia útját a fogyasztókhoz. Megtanulják, hogyan használhatják biztonságosan az elektromos áramot, és megismerik a veszélyeit. Ötleteket gyűjtenek az energiatakarékosságra.

 • Energia · óravázlat

  Ehető napfény

  A diákok megismerkedhetnek a napenergiával, mint megújuló energiaforrással, ismereteket szerezhetnek a napenergia felhasználási módjairól. Gyakorlatban ismerhetik meg a napenergiával üzemelő aszaló működését.

 • Energia · óravázlat

  Légy otthon is „okosabb”!

  A foglalkozás a fenntarthatósági (teremtésvédelmi) projekthét egyik választható helyszíne. A foglalkozás célja az okosotthon fogalmának, elemeinek megismertetése, a teremtésvédelemhez való kapcsolása, a mértékletesség és az otthoni energiagazdálkodás összekapcsolása. Az első óra tanteremben, a második óra az informatikateremben valósult meg. A gyerekek a felső tagozat évfolyamaiból, véletlenszerűen érkeztek a foglalkozásra. Max. létszám 25 fő (informatikaterem befogadóképessége). A projekthét zárására (tagozatokat átívelő csoportmunka) egy feladatot delegáltunk a témánkra való visszajelzésként. (Melléklet 8.)

 • Energia · projektterv

  Zöld energiakommandó az iskolában

  Mindennapi életünk egyre növekvő energiafogyasztással jár. A jelenlegi gazdasági helyzetben, és a fenntartható szemléletmód kialakításában fontos, hogy a tanulók megismerjék az energiatakarékossági lehetőségeket. A projekt célja, hogya tanulók ráébredjenek, ők is sok mindent tudnak tenni, hogy spóroljanak az energiával. Cél továbbá az is, hogy magukévá tegyék a környezettudatos magatartási formákat, és felelősséget vállaljanak az élhetőbb bolygónkért. Figyelemfelkeltés a témában az iskola dolgozói és a diákok között.

 • Biodiverzitás · óravázlat

  Együtt a természetben

  A terepgyakorlat során a diákok és a pedagógusok közösen tanulnak a természetben a tudomány nyelvén, ahol játékos természetismereti módszereken keresztül felfedezhetik a természet és a tudomány sokrétű kapcsolatát, és a természet sokszínűségét.

 • Fenntartható értékek · óravázlat

  Hetedhét hungarikumok

  Az óravázlat célja, hogy kialakítsa és elmélyítse a tanulókban nemzeti identitástudatot. Cél, hogy megismerkedjenek a diákok a „hungarikum” fogalmával magyar népmesei kerettörténettel színesítve.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Fogyasztóvédelem online vásárláskor

  A fogyasztói jogok online vásárlás esetén. Milyen jogaik vannak a vásárlóknak, milyen kötelezettségei az eladónak? Kit terhelnek az elállás költségei? Online fogyasztóvédelmi kisokos.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Energiatakarékosság, energiacímkézés

  Környezettudatosság, energiahatékonyság, energiatakarékosság, energiacímkék, fogyasztóvédelmi szempontból. Mit kell tudni az egyes fogalmakról, hogyan lehetünk környezettudatos fogyasztók?

KÖZÉPISKOLA

 • Hulladék · projektterv

  Nézz tükörbe! – Ökoruhatár kialakítása

  A mintaprojekt során a tudatos öltözködésre, ruhavásárlásra hívjuk fel a tanulók figyelmét. A téma fontosságának megismerése után a tanulók projektfeladata egy bazár szervezése, ahol az ökológiai elveket figyelembe véve csereberélhetnek egymás között ruhákat. Kialakíthatja mindenki a saját ökodizájnját. A projekt utolsó óráján a bazár tapasztalatainak a megbeszélésére és a projekt lezárására kerül sor.

 • Hulladék · óravázlat

  A műszálas ruháktól az emberi szervezetig – a mikroműanyag útja

  A tanóra során a tanulók megismerkednek a mikroműanyag fogalmával, forrásaival és veszélyeivel. Az információk nagy részét saját maguk gyűjtik össze kiadott szövegek és internetes kutatás révén. A kapott témát maguk dolgozzák fel és mutatják be a társaiknak.

 • Hulladék · óravázlat

  Éljünk hulladékmentesen!

  A téma feldolgozása felhívja a figyelmet napjaink egyre égetőbb globálissá váló hulladékproblémájára. Tisztázza a hulladékkezelés alapfogalmait, és megoldások megfogalmazását várja el a tanulóktól.

 • Energia · projektterv

  Ökotérképezés

  A tanulók feladata a projekt során, hogy az ökotérképezés módszerével felmérjék az iskolájuk energetikai helyzetét, majd a különböző iskolai tereket áttekintve csoportmunkában megoldásokat dolgozzanak ki az energiafelhasználás csökkentésére. Az eredmények bemutatása egy iskolai fórum keretei között valósul meg.

 • Energia · óravázlat

  Éljünk energiatakarékosan!

  A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az energiatakarékosság különböző lehetőségeire. Arra, hogy megfelelő tervezéssel, körültekintéssel jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg.

 • Energia · óravázlat

  Ehető napfény

  A diákok megismerkedhetnek a napenergiával, mint megújuló energiaforrással, ismereteket szerezhetnek a napenergia felhasználási módjairól. Gyakorlatban ismerhetik meg a napenergiával üzemelő aszaló működését.

 • Energia · projektterv

  Energiaforgalom a lakásban

  A projekt legfontosabb célja, a fiatalok környezettudatos magatartásának kialakítása. Annak tudatosítása, hogy apró odafigyeléssel mennyi mindent tehetünk a Föld védelme érdekében. Emellett rávilágítani arra is, hogy a hétköznapi szokásaink átalakításával nemcsak a Föld jövőjét biztosíthatjuk, hanem pénzt takaríthatunk meg, illetve megőrizhetjük egészségünket. A diákok csoportokban dolgozzák fel a témát, amelyben a háztartások energiafelhasználását, ennek csökkentési lehetőségeit, új szokások kialakulásának pozitív hatásait vizsgálják. A feladatok végrehajtása folyamatos, hiszen otthoni megfigyelésekre, vizsgálatokra vonatkoznak, melyek fő célja a diákok és családjaik szemléletformálása.

 • Energia · óravázlat

  Otthonunk energiája

  A tanóra során a tanulók megismerkednek a környezetbarát építkezés fogalmával, a passzív és az aktív házak közötti különbséggel. Csoportmunkában pedig feldolgozzák különböző épülettípusok energetikai jellemzőit, és a lehetséges, az energiahatékonyság irányába mutató fejlesztési lehetőségeket.

 • Biodiverzitás · óravázlat

  Irány az erdő!

  A program célja az erdő, mint életközösség megismerése, a természetes és a telepített erdők életközösségének összevetése, az erdők ökológiai szerepének, fontosságának megértése.

 • Biodiverzitás · projektterv

  A biodiverzitásról globálisan és lokálisan

  A mintaprojekt a biodiverzitás globális értelmezését az ökoszisztéma-szolgáltatások, az örökerdő gazdálkodás és a poláros fényszennyezés problémakörén keresztül ismerteti meg a diákokkal, terepi, digitális és hagyományos tanórai módszereket felhasználva. Lokális megoldásként rovarhotel készítésével zárul a projekt.

 • Biodiverzitás · óravázlat

  Einstein és a méhek

  Az óraterv a biodiverzitás jelentőségét, veszélyeztető tényezőit, a méhek biodiverzitás fenntartásában játszott szerepét kívánja bemutatni és feldolgozni.

 • Fenntartható értékek · óravázlat

  Ez tényleg hungarikum!

  A hungarikumok közé tartozó értékek megismerésével a nemzethez való kötődés, és az értékek megőrzése iránti elköteleződés megerősítése.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Fogyasztóvédelem online vásárláskor

  A fogyasztói jogok online vásárlás esetén. Milyen jogaik vannak a vásárlóknak, milyen kötelezettségei az eladónak? Kit terhelnek az elállás költségei? Online fogyasztóvédelmi kisokos.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Energiatakarékosság, energiacímkézés

  Környezettudatosság, energiahatékonyság, energiatakarékosság, energiacímkék, fogyasztóvédelmi szempontból. Mit kell tudni az egyes fogalmakról, hogyan lehetünk környezettudatos fogyasztók?

KORÁBBI ÉVEK ÓRATERVEI, MINTAPROJEKTJEI