Kategória

 • Biodiverzitás
 • Egészség
 • Energia
 • Fenntartható értékek
 • Fenntarthatóság
 • Gazdaság
 • Hulladék
 • Közlekedés
 • Közösség
 • Légkör
 • Mezőgazdaság, kertészkedés, kert
 • Szabadidő
 • Táplálkozás
 • Természetvédelem, élőlények védelme
 • Tudatos fogyasztás
 • Vásárlási és fogyasztási szokások
 • Víz

Korosztály

 • Alsó Tagozat
 • Felső Tagozat
 • Középiskola

Hossz

 • 1 Tanóra
 • 2 Tanóra
 • 3 Tanóra
 • 4 Tanóra
 • 5 Tanóra
 • Egész Nap
 • Több Nap

Típus

 • Óraterv
 • Projektterv

Megjelenés

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

TEMATIKUS ÓRATERVEK, MINTAPROJEKTEK 2024.

A 2023/2024-as tanév kiemelt témái a levegő és élővilága, szabadidő, körforgásos gazdaság, hulladék és tudatos fogyasztás. A megadott témákat három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) számára kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni.

A mintaprojektek alapján a fenntarthatóság pedagógiájában jártasabb pedagógusok saját maguk is kidolgozhatják a Témahéthez kapcsolódó heti projekttervüket. Ezek mellett az előző évek óratervei és mintaprojektjei is választhatók.

Az alábbi tananyagok kizárólag online, letölthető formában érhetők el ezen a honlapon, nyomtatásuk helyben, az iskolában történik. A felkészüléshez az egyes témák feldolgozását segítő oktatócsomagok is a pedagógusok rendelkezésre állnak, amelyek tartalmazzák a kapcsolódó óravázlatokat, mintaprojekteket, digitális alkalmazásokat, online tanórákat, versenyeket, pályázatokat, aktivitásokat.

A 2024. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT TEMATIKUS ÓRAVÁZLATAI, PROJEKTTERVEI

ALSÓ TAGOZAT

 • Hulladék · óravázlat

  Hulladéktól a megelőzésig

  Hulladékgazdálkodási tárgyú szemléletformálás alsó tagozaton. Ismerje fel a tanuló, hogy a hulladék nem szemét, valamint a hulladék csökkentés attitűd erősítése, kialakítása a gyerekekben. Az óra szerkezete lehetővé teszi egy egység megtartását is.

 • Hulladék · óravázlat

  Szemétszedő kesztyűk tervezése

  Gévai Csilla: Amíg megváltjuk a világot történetének közös feldolgozása, szemétszedő kesztyűk tervezése, iskola és környéke megtisztítása egy szemétszedő nap megtervezésével.

 • Hulladék · projektterv

  HULLADÉK - ,,A szemétnek is lehet egy új élete”

  A két tanóra során az alsó tagozatos gyerekek megismerkedhetnek a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az újrahasznosítással, levegő és környezetünk tisztántartásával, mese, feladatlap felhasználásával. Második tanórán a kreatív kézügyesség és ötletesség segítségével adunk új értelmet az elhasznált hulladékoknak.

 • Hulladék · óravázlat

  E-hulladék: érték és veszély a zsebemben

  A tanóra célja: korunk egyik legjellemzőbb hulladéktípusának megismerése, a hulladékká válás megelőzésétől az újrahasznosításig. Kiemelt feladat az e-hulladék kettős természetének (érték és veszély) megértése. A tanórán megismert cselekvési lehetőségek az egyéni környezettudatosság mellett támogatják a közösségi gondolkodást, az egészintézményes fenntartható-ságra nevelést is. Az óravázlat a hasonló nevű 5-8. évfolyamos tananyag 3-4. évfolyamra optimalizált változata.

 • Körforgásos gazdaság · óravázlat

  Bánj jól a Földdel...

  A tanóra célja, hogy a gyerekek megismerjék a hulladékok típusait, azok kezelésének módját. A foglalkozás során megtanulják, hogyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni, és az újrahasznosítás folyamatát. Változatos munkaformák, módszerek és tevékenységek teszik életszerű a feladatokat. A játékos, élményalapú tanulás fenntartja az érdeklődést, fokozza a megértést és a kreatív gondolkodást.

 • Körforgásos gazdaság · projektterv

  Búza, és ami benne rejlik

  Az általam megtervezett órákon arra fektettem hangsúlyt, hogy a gyermekek megismerkedjenek a körforgásos gazdaság fogalmával, annak részterületeivel. A búza termesztésén és feldolgozásán keresztül próbáltam a részfolyamatokat bemutatni, a körforgást megeleveníteni. Játékok segítségével igyekeztem kézzel foghatóvá tenni a gyermekek számára ezt a fogalmat és annak a mindennapi életre gyakorolt hatását, megvalósulását.

 • Légkör · óravázlat

  Tiszta levegőt! – Légszennyezésről kisebbeknek

  Az órák során a tanulók megismerkednek a szabadtéri és a beltéri légszennyező tevékenységekkel és tényezőkkel. Szembe-sülnek a légszennyezés egészségre káros következményeivel. Megtudják, mit tehetünk mi a légszennyezés csökkentése érdekében. Megismerik a helyes szellőztetés technikáját, majd kreatív vagy kutató tevékenységek során alkalmazzák a megszerzett tudást, vagy bővítik ismereteiket személyre szabottan.

 • Légkör · projektterv

  Legyél te is a lepkék védelmezője!

  A mintaprojekt a globális környezeti problémák közül a biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenésével foglalkozik. Megismerkedhetnek a gyerekek az év beporzóival, a lepkékkel. A projekt végén a tanulók a lepkék védelmezőivé válnak.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Tudatos fogyasztói magatartás

  Az óravázlat célja, hogy a tanulók megismerjék és a későbbiekben alkalmazni tudják a tudatos fogyasztás lényegét. Ki a vásárló, mi alapján nevezünk valakit tudatos vásárlónak. Milyen szempontok szerint vásárol egy tudatos fogyasztó. Miért fontos a termékeken feltüntetett címke, miről adnak tájékoztatást. Megismerkednek a körforgásos gazdaság lényegével, melyet a mindennapokban is tudnak használni, több figyelmet fordítani. Egy piaci séta keretein belül találkozhatnak a helyi termelőkkel, termékeikkel, információt szerezhetnek az előállítástól a piacra kerülésig. Az utolsó óra keretein belül pedig a tanultakat, hallottakat és látottakat gyakorlatban is alkalmazzuk a gyümölcssaláta elkészítésével.

 • Tudatos fogyasztás · projektterv

  Mit jelentenek a címkék? Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása

  A tanulók először a környezetbarát termék jelentésével ismerkednek meg, ezután a magyar termékeken lévő főbb címkékkel és jelentésükkel. Végül terveznek egy környezetbarát terméket a tanult címkékkel ellátva.

 • Tudatos fogyasztás · projektterv

  Online vásárlás okosan

  A projekt célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek az online vásárlás lépéseivel, tapasztalatot szerezhessenek a termékválasztásról, áruátvételről a tudatos fogyasztás, környezettudatos gondolkodás, újrahasznosítás jegyében. Különböző termékleírások és csomagolóanyagok közül választva építőjátékot választhatnak, majd a szállítás-átvétel kapcsán gyűjthetnek ismereteket a fenntarthatóságról. Végül a játék csomagolásának újrahasznosítását is megtervezhetik.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Játékos ismerkedés az online vásárlással

  A projekt célja, hogy a gyerekek játékos formában tapasztalatot szerezhessenek az online vásárlás részét képező termékválasztásról, áruátvételről a tudatos fogyasztás, környezettudatos gondolkodás, újrahasznosítás jegyében. Először különböző termékleírások közül választva építőjátékot választhatnak, majd a szállításátvétel kapcsán gyűjthetnek ismereteket a fenntarthatóságról. Végül a játék csomagolásának újrahasznosítását is megtervezhetik.

 • Szabadidő · óravázlat

  Doma könyvajánlója

  Ismerkedés az iskolai könyvtár állományával, a betűrenddel, custos használatával, könyvjelző és Doma könyvajánlójának készítése.

 • Szabadidő · projektterv

  A Zöld Manó nyomában – erdei túra a fenntarthatóság jegyében

  A projekt célja, hogy rendhagyó, tantermen kívüli foglalkozás keretein belül - egy rövid túra során - a tanulók tapasztalatot szerezhessenek a fenntartható szabadidő eltöltésére vonatkozóan. Az érzékenyítő séta folyamán - az életkori sajátosságokhoz igazodó játékos és mesés formában - a gyerekek megismerkedhetnek a globális célokkal. A projektben az alapvető szükségletek mellett terítékre kerül az egészséges életmód, a fenntartható közlekedés és a természetvédelem.

FELSŐ TAGOZAT

 • Hulladék · óravázlat

  Ne égesd el!

  A levegőszennyezés erősen károsítja az élőlények egészségét. Az Európai Unióban minden évben körülbelül 400 000 ember hal meg idő előtt a túlzott légszennyezőanyag-tartalom következtében. A levegőminőség javításának fontosságára fel kell hívni a jövő generációjának figyelmét és ösztönözni szükséges őket arra, hogy óvják meg a bolygónkat. Ezáltal az óravázlat célja, hogy az általános iskola felső tagozatos diákjai számára bemutassa a környezetszennyezést, annak okait, következményeit, és azonbelül is a légszennyezés és a hulladék közötti összefüggést.

 • Hulladék · óravázlat

  E-hulladék: érték és veszély a zsebemben

  A tanóra célja: korunk egyik legjellemzőbb hulladéktípusának megismerése, a hulladékká válás megelőzésétől az újrahasznosításig. Kiemelt feladat az e-hulladék kettős természetének (érték és veszély) megértése. A tanórán megismert cselekvési lehetőségek az egyéni környezettudatosság mellett támogatják a közösségi gondolkodást, az egészintézményes fenntarthatóságra nevelést is.

 • Körforgásos gazdaság · projektterv

  A mi kis falunk

  A mintaprojekt célja, hogy a gyerekek érezzék át, a múltban teljesen természetesen működött egy kisfalusi rendszerben a körforgásos gazdaság. Ez alapján kreatívan összeépítenek egy kisközösséget, melyben mindenkinek meg van a maga szerepe, ötleteket merítenek, hogyan lehetne ezt alkalmazni, mai modern világunkban. Rátalálhatnak a projekt közben, nekik milyen feladatuk lehetne egy ilyen rendszerben, hogyan tudnák ismereteiket, képességeiket leginkább kamatoztatni ebben a közösségben.

 • Körforgásos gazdaság · óravázlat

  Második esély: „a sokáig dédelgetett autó útja”

  A tanóra célja, hogy a tanulók értékes ismereteket szerezzenek a körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósításához, az életciklusuk végére ért elhasznált gépjárművek esetében.

 • Légkör · óravázlat

  Nem a levegőbe beszélünk!

  Az órák során megismerjük a levegő összetételét, a levegőt szennyező hatásokat. Megvizsgáljuk és megvitatjuk az egyén és a közösség felelősségét, megbeszéljük a preventív lehetőségeket. Érvelünk a tiszta levegő fontossága mellett.

 • A fenntarthatóság témakörének bevezetése az idegen nyelvi kommunikációhoz · Légkör · óravázlat

  A hulladék és szennyezés témaköre az angol nyelvi kommunikácós kompetenciák

  A hulladék és szennyezés, valamint a környezeti problémákkal kapcsolatos szókincs ismétlése, bővítése. A szókincs rögzítése, használata és ismeretének ellenőrzése rejtvény feladatokon keresztül

 • Légkör · projektterv

  Tiszta ég, tiszta levegő!

  A mintaprojekt során a tanulók megismerkednek a levegő összetételével, a levegőt szennyező anyagokkal. A második óra végére elkészülnek a plakátok, amelyek felhívják a figyelmet a levegőszennyezés káros hatásaira.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Tudatosság és fenntarthatóság (a kereskedelemben)

  Az órák a tudatos fogyasztói magatartásra, tudatos termékválasztásra hívják fel a figyelmet. Mivel szakmai tantárgyakat tanítok, így az óra tartalmába, a diákoknak mint leendő kereskedőknek kereskedelmi munka során is alkalmazható tudatos, és fenntartható termékválasztást beépítem az órák anyagaiba.

 • Tudatos fogyasztás · projektterv

  Dönts okosan, vásárolj tudatosan!

  A projektben a tanulók megtanulják milyen környezeti hatások, következmények húzódnak mindennapi vásárlásaik mögött. Megismerik az ökogazdaság jellemzőit, a szatyorbolt előnyeit. A projekt felhívja a figyelmet a csomagolási hulladék okozta problémákra, a keletkezés megelőzésének fontosságára. Kreatív ötleteket ad ebben a témakörben.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  A tudatos fogyasztó, tudatos vásárló

  A tervezett mintaprojekt célja: kreatív módon felhívni társaik figyelmét a tudatos fogyasztói, vásárlói magatartásra. Tudatosítani, hogy ezzel ők is tehetnek egy élhetőbb bolygóért és a jövőnkért! Előtérbe helyezzük a hazai zöldségek, gyümölcsök vásárlásának előnyeit és fontosságát. Az elkészült munka bemutatója társaiknak, a vetélkedő elkészítése és lejátszása egy közös rendhagyó foglalkozáson.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Online kereskedelem, tanúsítványok

  A tanulók megismerik az online vásárlás során az őket megillető jogokat, az online áruház kötelezettségeit. A tanulók szembesülnek a vásárlói magatartásuk ökológiai következményeivel és az alternatívákkal.

 • Szabadidő · óravázlat

  „Próbálj meg lazítani…”

  A tanóra célja a tanulók ráébresztése arra, hogy mindenkinek szüksége van olyan szabadidőre, amely alatt valóban feltöltődik. Az interaktív óra során a gyerekek megtanulják, hogyan kell lazítani, közben saját szokásaikat is felülvizsgálják, ennek kapcsán fejlődik a szabadidős tevékenységekhez kötődő szemléletük a fenntarthatóság jegyében is. „Lazítani, próbálj meg lazítani, Nem győzlek tanítani, Hogyan csináld”

 • Szabadidő · projektterv

  Szabadidő – Horgászat- Magyarország ragadozó halai

  A horgászat népszerű szabadidős tevékenység. Jelenleg az országban 15 intézményben zajlik horgászszakkör. Az óravázlat a szakkörök kiegészítő anyaga lehet, a horgászat népszerűsítéséről szól, annak jótékony hatásáról. A NEARPOD LINK segítségével a 45 perces tanóra könnyen megvalósítható, vagy 90 percesre is bővíthető. Természetismeret órákon is felhasználható. A magyarországi ragadozó halak tanításához alkalmazható.

 • Szabadidő · projektterv

  Fenntartható szabadidőeltöltés, avagy minden, ami a sárkányreptetéssel kapcsolatos

  A mintaprojekt célja, hogy felelevenítsen egy, az utóbbi évtizedekben némileg már elhanyagolt szabadidőeltöltési lehetőséget. Központi eleme a papírsárkány elkészítésének, illetve reptetésének a folyamata, kiegészítve a fenntarthatósági nevelést megcélzó egyéb tevékenységekkel, hasznos terepi ismeretekkel. Ezen tevékenységsorozattal nem titkolt célom a tanulók kreativitásának, illetve kézügyességének fejlesztése, nem beszélve arról, hogy a megvalósításhoz ki kell mozdulniuk az épített környezetből a természetbe. Kedvet kapva ezen tevékenységhez a későbbiekben családi programokká is válhatnak a projektben bemutatott tevékenységek.

KÖZÉPISKOLA

 • Hulladék · óravázlat

  A jövő nyersanyaga a kukában van

  A foglalkozás célja a hazai hulladékgazdálkodásban 2024. január 1-től bevezetett változásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a bevezetés folyamatához kapcsolódó reflexiók megismerése. A két tanórás program bemutatja a hulladék útjának problémakörét, a bevezetett változtatások szükségességét és várható hatásait. A tevékenységek csapatmunkára épülnek, támogatják a közösségi értékelést és tervezést, továbbá az egyéni és közösségi felelősségvállalást és környezettudatos életvitelre felkészülést.

 • Felelős fogyasztás · óravázlat

  Ne csak nézz, láss és értsd!

  A tanórák során a diákok az ökocímkéken keresztül ismerkedhetnek meg a tudatos életvitel elveivel. A tanár segítő, irányító szerepet tölt be az órán, a diákok önállóan dolgoznak, majd eredményeiket ismertetik a társaikkal. A foglalkozás során a komplex, logikus gondolkodás, a szövegértés, önálló feladatmegoldás, mint kulcskompetenciák is fejlődnek. A foglalkozás végén a tanár közösen megoldandó feladattal és kérdésekkel segíti a résztevékenységek összefésülését, megszilárdítását.

 • Körforgásos gazdaság · óravázlat

  „Nem vész el, csak átalakul” – Mit tegyek a már megunt vagy kinőtt ruhákkal?

  A 2 tanóra során a diákokkal megismerik a körforgásos gazdaság fogalmával és megfigyelik, hogy többek között a ruhát, hogyan lehet újrahasznosítani, ha már eredeti szerepét nem tudja betölteni. Egy szakadt ruhát már nem biztos, hogy le lehet adni jótékonysági szervezeteknél vagy másnak ajándékozni, de magunk újra tudjuk hasznosítani némi kézügyességgel. A diákok régi szakadt ruhákból készítenek táskát, tornazsákot, így új funkciót adva régi már hordásra alkalmatlan ruháiknak.

 • Körforgásos gazdaság · projektterv

  Egyenesből körbe? – vagyis gondolkodj körkörösen

  A projekt célja a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása a tanulókban szemléletformálással. Kisfilm vagy infografika készítésével felhívják az iskola tanulóinak figyelmét a hulladékmentes életmódra. Az a legjobb, ha nem keletkezik hulladék, de ha mégis nem mindegy hogy hova kerül. A módszertani ötlet célja, hogy a tanulók felszabadultan, játékos formában minél jobban megismerjék a körkörös gazdasági modell jelentőségét. Képesek legyenek együttdolgozni, egymást segíteni. Ismerkedjenek meg a feladatok végrehajtásához szükséges IKT eszközökkel és legyenek képesek alkalmazni azokat. Az elkészített produktumok elérhetők legyenek az iskola tanulói számára.

 • Légkör · óravázlat

  Egy tisztább levegőért!

 • Légkör · projektterv

  A növényzet levegőre ható ökoszisztéma szolgáltatásainak becslése

  A projekt egy a környezetünkben található terület, például az iskola kert növényzetének a levegőre történő hatásait vizsgálja. Ezen belül a növényi fotoszintézis során elnyelt szén-dioxid, illetve kibocsájtott oxigén, a növények által elpárologtatott víz és megkötött légszennyező anyagok mennyiségére ad becslést. A becsült értékeket összeveti egy átlagos erdő szolgáltatásaival. Megadja a vizsgált terület relatív levegőre gyakorolt ökoszisztéma szolgáltatási indexét. A projekt lehetőséget ad nagyobb területekről való térkép elkészítésére is.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Tudatosság és fenntarthatóság (a kereskedelemben)

  Az órák a tudatos fogyasztói magatartásra, tudatos termékválasztásra hívják fel a figyelmet. Mivel szakmai tantárgyakat tanítok, így az óra tartalmába, a diákoknak mint leendő kereskedőknek kereskedelmi munka során is alkalmazható tudatos, és fenntartható termékválasztást beépítem az órák anyagaiba.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  A tudatos fogyasztó, tudatos vásárló

  A tervezett mintaprojekt célja: kreatív módon felhívni társaik figyelmét a tudatos fogyasztói, vásárlói magatartásra. Tudatosítani, hogy ezzel ők is tehetnek egy élhetőbb bolygóért és a jövőnkért! Előtérbe helyezzük a hazai zöldségek, gyümölcsök vásárlásának előnyeit és fontosságát. Az elkészült munka bemutatója társaiknak, a vetélkedő elkészítése és lejátszása egy közös rendhagyó foglalkozáson.

 • Tudatos fogyasztás · óravázlat

  Online kereskedelem, tanúsítványok

  A tanulók megismerik az online vásárlás során az őket megillető jogokat, az online áruház kötelezettségeit. A tanulók szembesülnek a vásárlói magatartásuk ökológiai következményeivel és az alternatívákkal.

 • Szabadidő · óravázlat

  Élmény, legenda, hagyomány a busók városában, Mohácson.

  Az óravázlat célja, hogy a gyerekek szabadidejüket aktívan töltsék el. Ne, otthon a számítógép és a tévé előtt ülve töltsék el mindennapjaikat. Ismerjék meg az őket körülvevő városok csodáit, látnivalóit, történelmi múltját. Az óravázlatom segítségével Mohácsra szeretném csábítani a tanulókat, egy olyan helyre, ahol a történelem, a hagyomány, a mese a mai napik fontos, az itt élő emberek számára. A soknemzetiségű lakosoknak köszönhető, hogy a busójárást, ma már világhírre tett szert.

 • Szabadidő · projektterv

  „Más lett a Föld. Érzem a vízben, érzem a földön, érzem a levegőben…”

  A hétvégi projekt célja a szabadidő közös eltöltése. A tanulók ösztönzése az együttműködésre, hogy együtt találják meg a legjobb módot az egyes ötletek megvalósítására. A csapatok a versenyek során együttesen oldják meg a kihívásokat egy éjszakai akadályverseny keretein belül. A cél hogy közösen összpontosítsanak az eredményekre, megéljék, hogy együtt produktívabbak és kreatívabbak.

KORÁBBI ÉVEK ÓRATERVEI, MINTAPROJEKTJEI