Diákok a tanárok a fenntarthatóságról — kutatási program

A kutatási program a diákok és tanáraik fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is.

További információ a kutatásról:

Kutatási program 2022.

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Diákok és tanárok a fenntarthatóságról című kutatási programsorozat, melynek keretein belül kérdőíves és fókuszcsoportos kutatást végzünk a témahéten résztvevő diákok és tanárok fenntarthatóságról alkotott véleményének megismerése érdekében. A kutatás 2 lépcsőben valósul meg:

1. Diákok a fenntarthatóságról

A kutatás a diákok fenntarthatósággal és éghajlatváltozással kapcsolatos véleményeinek, érzéseinek és attitűdjeinek megismerését célozza, amely online kérdőív és fókuszcsoportos beszélgetések segítségével kívánja feltárni, hogy a diákok milyen információkkal rendelkeznek a fenntarthatóság fogalomról, mit tesznek, illetve mit tennének érte, továbbá a fenntarthatóság fogalomkörén belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás kiemelt célcsoportja 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok.

A kérdőíves kutatás keretein belül a témahéten résztvevő diákok okostelefonról és egyéb digitális okoseszközről elérhető online kérdőív segítségével vehetnek részt. A kérdőív kitöltése kb. 12-15 percet vesz igénybe, a kutatásban való részvétel teljesen önkéntes és névtelen.
A diák kérdőív kitöltésének kezdete: 2022. április 22.
A diák kérdőív kitöltésének határideje: 2022. május 22.

A fókuszcsoportos beszélgetések során egy 4-6 fős csoporttal, irányított beszélgetés keretei között járjuk körül a klímaváltozás témáját és a Témahéttel kapcsolatos tapasztalatokat. A beszélgetések megközelítőleg 60-90 percet vesznek igénybe, amelyeken alkalmanként 4-8 diák vesz részt egyidejűleg.
A fókuszcsoportos kutatás kezdete: 2022. április 22.
A fókuszcsoportos kutatás vége: 2022. április 29.

2. Tanárok a fenntarthatóságról

A tanárok Témahéttel és fenntarthatósággal kapcsolatos véleményeinek megismerésére online kérdőíves kutatás végzünk a Fenntarthatósági Témahéten résztvevő pedagógusok körében. A kérdőív kitöltése kb. 12-15 percet vesz igénybe, a kutatásban való részvétel teljesen önkéntes és névtelen.
A tanár kérdőív kitöltésének kezdete: 2022. május 31.
A tanár kérdőív kitöltésének határideje: 2022. június 26.

Általános információk

A kutatás az Alapértékek Nonprofit Kft. és a PontVelem Nonprofit Kft. (Fenntarthatósági Témahét szervezője) szervezésében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ember–Környezet Tranzakció Intézete koordinálásával és szakmai vezetésével, valamint az UNESCO és más együttműködő partnerek részvételével zajlik. A kutatási program a Belügyminisztérium, a Kék Bolygó Alapítvány, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Összefogás az Alapjogokért Alapítvány támogatásával valósul meg.

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó vizsgálat mellett a 2022. évben a kutatás nemzetközi szintre emelkedik. A Visegrádi Együttműködés erősítése érdekében a szlovák, cseh és lengyel oktatásért felelős minisztériumok támogatásával és partner egyetemek bevonásával önálló reprezentatív kutatást végzünk a 17 éves középiskolás tanulók körében, a diákok fenntarthatóságról alkotott véleményének és attitűdjeinek megismerése érdekében. A nemzetközi kutatás előreláthatólag 2022. májusában kerül megvalósításra a Visegrádi országokban.

Kutatási program 2021.

A kutatási program 2021-ben is négy hazai egyetem és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága szakmai támogatásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2021/192 számú etikai engedélye alapján zajlott. A diákoknak szóló online kérdőívet több mint 25 ezer diák töltötte ki. Az alábbi tanulmányok a 2021. évi kutatás fő eredményeit mutatják be.

Kutatási program 2020.

A kutatás hagyományteremtő szándékkal, 2020-ban kísérleti jelleggel valósult meg. A kutatás módszertanát és az eredmények feldolgozását több hazai egyetem és szervezet biztosította:

  • Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember–Környezet Tranzakció Intézet, Budapest
  • Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Biológia Tanszék
  • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr
  • Kecskeméti Neumann János Egyetem
  • UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága – Nevelésügyi Szakbizottság
  • Pixrating Kft.

A kutatás a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések maximális betartásával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2020/162. számú etikai engedélye alapján zajlott.

Az alábbi kutatási jelentések a 2020. évi kutatás fő eredményeit mutatják be.