Óratervek és Mintaprojektek

Energiavadász

Energia • óravázlat

A tanórán a gyerekek megismerkednek a különböző energiaforrásokkal, és csoportosítják őket aszerint, hogy képesek-e megújulni vagy sem. A tanulók rögzítik a megújuló és a nem megújuló energiaforrás fogalmát. Ezt követően egy feladatlap segítségével pármunkában tekintik át az egyes energiaforrások előnyeit és hátrányait.