Óratervek és Mintaprojektek

Ne csak nézz, láss és értsd!

Felelős fogyasztás • óravázlat

A tanórák során a diákok az ökocímkéken keresztül ismerkedhetnek meg a tudatos életvitel elveivel. A tanár segítő, irányító szerepet tölt be az órán, a diákok önállóan dolgoznak, majd eredményeiket ismertetik a társaikkal. A foglalkozás során a komplex, logikus gondolkodás, a szövegértés, önálló feladatmegoldás, mint kulcskompetenciák is fejlődnek. A foglalkozás végén a tanár közösen megoldandó feladattal és kérdésekkel segíti a résztevékenységek összefésülését, megszilárdítását.