Iskolai Beszámolók 2018.

Ezen az oldalon a 2018. évi Fenntarthatósági Témahét iskolai beszámolói olvashatók. Köszönjük azoknak a pedagógusoknak a munkáját, aki a beszámolók elkészítésével hozzájárultak a témahét sikeréhez.

ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola A Föld napja alkalmából Fenntarthatósági Témahét került megrendezésre iskolánkban. Az osztályok előre kiadott témák alapján posztereket és PPT bemutatókat készítettek, majd ezeket tanórákba illesztve bemutatták egymásnak. Az előadások 25-30 perc terjedelműek voltak, igényes beszámolókat hallhattunk, a diákok szépen felkészültek a témájukból. A témahét része volt egy fotópályázat, mely szerint a környezetükben látható jó- és rossz környezetvédelmi vonatkozású példákat kellett megörökíteniük. A poszterek kihelyezésre kerültek az iskola folyosóján lévő falfelületekre. Beszámoló megnyitása
Aggteleki Általános Iskola Az alsó tagozatosokkal a Piacon vagy szupermarketben témakört választottuk és dolgoztuk fel. A helyismerettel nem volt gondjuk a falubeli gyerekeknek, és több helyi termelőt is ismeretek, ugyanígy az élelmiszerboltokat is. A felső tagozatosok nagyon ügyesen tudták, hogy milyen élelmiszer-alapanyagokból készültek előző napi ételeik, valamint ügyesen megfogalmazták, hogy ezek az élelmiszerek honnan származnak! Megtekintették a mellékelt térképet, amelyből megtudták, hogy honnan származhatnak az élelmiszer-alapanyagok. Nagyon ötletes kreatív fogalmazásokat készítettek egy-egy gazdálkodó ember képzeletbeli élettörténetéről. A felelős élelmiszer-fogyasztásnál kitöltötték az Élelmiszer-hulladék vizsgálati adatlapot és a 6-8.osztályosok %-ban is megadták az értékeket - sajnos tanulóink elég nagy mennyiségű ételmaradékot termelnek. Helyi termelők felajánlották, hogy vegyünk részt ételkóstolókon (helyi túró, sajt, kenyér), valamint szintén helyi termelőtől epret és bodzát kaptunk. Beszámoló megnyitása
Ajkai Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium József Attila utcai telephelye A Témahetet megelőzően a kollégák facebook-csoportjában ötletelések kezdődtek arra vonatkozóan, hogy hol, milyen weboldalakon találhatunk alkalmas anyagokat, kisfilmeket, teszteket, feladatlapokat a témához kapcsolódóan. Az iskolavezetés döntése alapján a heti programon belül egy teljes témanapot fordított minden osztályunk a projekt megvalósítására. Egy osztályunk a jövő városát készítette el makettből, amelyet utakkal, legóemberekkel, járművekkel, fákkal, autókkal, parkokkal, ÖKO házakkal népesített be. A munkába a szülők is bekapcsolódtak olymódon, hogy a maketthez a házakat otthon, a gyerekekkel közösen készítették el. Beszámoló megnyitása
Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc A Témahét programján az Égig nőnek-e a fák c. modult dolgoztuk fel, amelynek keretében átismételtük az internetes keresőprogram használatát, összegyűjtöttük a magyarországi leghíresebb, legidősebb fákat, párosával ppt-t készítettünk róluk. Meghatároztuk az iskolánk udvarán található fák életkorát és magasságát. A magasság mérését többféleképpen végeztük. Fatestvért kerestünk a közeli kiserdőben. Beszámoló megnyitása
Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma A Témahetet egy héttel korábban kezdtük a Föld napja alkalmából, ahol a 10. évfolyamosok a biológiaórán halhattak a biodiverzitás fontosságáról, számolhattak ökológiai lábnyomot és plakátversenyen indulhattak a magyarországi év fája, emlőse, madara, rovara, hala kategóriában. A legsikerültebb alkotások az iskolai hirdetőtáblára kerültek, ahol szinte valamennyi tanulónk rácsodálkozott a honi élőlények sokszínűségére. Beszámoló megnyitása
Balatonlellei Általános Iskola A projekthét előtti tanítási napot jelöltük ki a város területén zajló Fenntarthatósági Vetélkedőre. Az alsó tagozat az iskola területén, a felső tagozat pedig a város területén vetélkedett. Mivel a felső tagozaton 8 osztály van, így 8 helyszínt jelöltünk ki, és forgószínpad-szerűen, 20 percenként minden osztály minden újabb állomásra eljutott, ahol a témához kapcsolódó feladatokat végeztek el. Célunk az volt, hogy a város életén, helyszínein keresztül tapasztalják meg a gyerekek a fenntarthatóság szükségszerűségét, és a város lakói is megismerjék ezeket a célkitűzéseket. Beszámoló megnyitása
Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Abaújszántó A Fenntarthatósági Témahét keretein belül előadást szerveztünk a biogazdálkodásról és a vegyszermentes növénytermesztésről. Előadóink Hernádszentandrásról, a biogazdálkodás központjából érkeztek, így megismerkedtünk a vegyszermentes növénytermesztés előnyeivel. Az előadás végén ezen eljárással készült szörpöket (levendula, zsálya, citromfű, menta) fogyaszthattunk. Beszámoló megnyitása
Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola A Témahét programján az épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződtek az órák. Körzeti környezetvédelmi verseny, valamint elemgyűjtőverseny megrendezése is a témahét részét képezték. Beszámoló megnyitása
Bocföldei Körzeti Általános Iskola A Témahét programjain a gyerekek megismerkedtek a papír történetével, a szelektív hulladékgyűjtés papírra vonatkozó szabályaival, az újrahasznosítás lehetőségeivel, és végül újrahasznosított papírt készítettek. A programokhoz a Tóth-Piliska Ágnes által kidolgozott „A papír útja – Merítsük ki a papírhulladékot a szemétből!” című modulvázlatából merítettünk ötleteket, illetve annak egyes elemeit használtuk fel és adaptáltuk saját iskolánkra. Beszámoló megnyitása
Bucsai Általános Iskola Igyekeztünk több tanórába is beépíteni a témát. Énekórákon szituációs játékok alkalmazásával, ezzel kapcsolatos dalanyag keresésével. Környezetórán a tudatos várás lás szempontjaival is megismerkedtünk, saját ötleteket gyűjtöttünk. A Témahét koronája a Zöldülj fordulj környezetvédelmi interaktív órák megtartása volt - 3 témát mutattak be a program során:komposztálás a házi kertben, hulladékok a háztartásban - hulladék-megelőzés és szelektálás, újrapapír. Beszámoló megnyitása
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Sikerült megvalósítanunk azon célkitűzésünket, amely a fenntartható fejlődés témakörének műszaki és természettudományos megközelítését kívánta sokoldalúan bemutatni tanulóink és vendégeink részére. A meghívott szakértőnk előadásai és a diákbemutatók során ismereteket szereztünk a fényforrások életciklusáról, a korszerű, energiatakarékos villamos megvalósításokról, az épületinstallációs relék alkalmazásáról, az egészséges és környezettudatos életmódról, az emberi tevékenység hatásáról a környezetre, a környezetvédelem és a természetvédelem időszerű kérdéseiről, valamint a biodiverzitás megőrzésének lehetőségeiről. A Témahét központi, szakmai anyagait felhasználva, a képzési profilunknak megfelelő, a tanulói érdeklődést figyelembe vevő egyedi megoldásokkal dolgoztunk. Beszámoló megnyitása
Csabrendeki Általános Iskola  A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirdetett 6 hetes tavaszi időszaki használtelem és mobiltelefon gyűjtő versenyén iskolánk minden kategóriában szép eredményt ért el. A Fenntarthatósági Témahét országosan meghirdetett tematikus pályázatán az 5. a osztályosok alkotta „Vackor csoport”, Klung Irén tanárnő koordinálásával elnyerte kategóriájának első díját. Április 23-án, a Fenntarthatósági Témahét kezdőnapján nyitottuk meg helyi rendezésű rajzpályázatunk kiállítását. A pályázat témája helyi épített és természeti értékeink bemutatása volt. Április 25-én, egy erdészeti vállalkozó felajánlásának köszönhetően, mintegy 80 darab kislevelű hársfát „iskoláztunk be” gyakorlókertünkbe. Beszámoló megnyitása
Csongrádi Batsányi János Gimnázium A „Fenntarthatóság hete” rendezvényen belül iskolánkban a „Modern tudás, menő iskola” projekt keretében „Biofizika – környezetfizika” témahét zajlott, ahol a diákok a természettudományos tantárgyi tanórákon és szakköri órákon, osztályteremben vagy terepen környezetvédelmi szempontok alapján dolgozták fel a tananyagot. A tanórákon változatos, diákcentrikus, a modern tudáshoz vezető pedagógiai módszerekkel igyekeztek a természettudományok képviselői diákjaikat ösztönözni a Föld nevű bolygó megmentésére, amelynek egyik célja, hogy szellemében hozzájáruljunk egy kicsit az emberiség jelenlegi társadalmi, szociális, gazdasági, ökológia és kulturális fejlődésének fenntarthatóságához. Beszámoló megnyitása
Csurgói Eötvös József Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, Somogyudvarhely Alsó tagozaton a Tizenkét hónap c. újgörög népmese feldolgozása, naptár készítése, az elkészült naptár használata az időjárás és a természet változásainak megfigyelésére.Felső tagozaton élelmiszer-hulladék felmérés készítése, az adatok alapján számítások, kezdeményezés kialakítása az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében. Beszámoló megnyitása
Debreceni Dózsa György Általános Iskola A kidolgozott óravázlatok felhasználásával, magunkra átírva tartottuk meg a Témahetet. „Egy nap a Dózsáért” programunkban szülők, diákok és tanárok együtt szépítették az iskolát. Papírgyűjtési versenyt rendeztünk az osztályok között. A felső tagozatosok saját maguk által készített PowerPointos előadásaikkal magyarázták el az élelmiszer-pazarlás lényegét. Az alsó tagozatosok több állomáshelyen, forgószínpadszerűen jártak körbe az élelmiszervásárlás témakörében. Beszámoló megnyitása
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI A hét folyamán, a délelőtti tanórákon az alsó tagozaton környezetismeret-órák keretében a „Piacon, vagy szupermarketben”, illetve az 5-6. évfolyamon természetismeret és 7-8. osztályban a biológiaórákon a ”Kinek köszönhetjük ételeinket?” témákat dolgoztuk fel, különböző egyéni ötletekkel színesítve. Az osztályfőnöki órákon alsóban a „Mit mesél a természet?”, felső tagozaton „Az egészséges táplálkozás, egészséges ételek” témával foglalkoztak a tanulók. Technikaórákon az „Élelmiszer-hulladék, tudatos vásárlás” volt a téma. Beszámoló megnyitása
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen A Témahét célja: a Földünk védelmére, az újrahasznosítás fontosságára irányuló figyelem felhívása. Meghívott előadónk Domokos Csilla, Az AKSD HR és PR vezetője, aki „Tegyünk együtt a környezetükért” című előadással kezdte meg a témahetünket. A napot környezetvédelmi kisfilmek vetítésével zártuk, ahol „Mi lesz a Földön ember nélkül” témában mélyülhettek el az érdeklődők a megrázó képek és videók láttán. A Témahéten külső programot is választottunk: az Agráregyetem Bemutató kertjébe és Madárlakjához látogattunk el az osztályokkal. A témahét lezárásaként eredményhirdetésre került sor. A „Zöld Kisdió” verseny első három helyezettjét (akik a legszebb plakátot készítették, illetve a legtöbb kupakot és palackot gyűjtötték) értékes nyereményekkel jutalmaztuk. Beszámoló megnyitása
Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, Apaj Az alsó tagozat projektjei a természetes környezet megismerése, védelme és a tudatos vásárlás témák köré szerveződtek. Felső tagozatos diákjaink fontos információkat kaptak az élelmiszerek származási helyéről, alapanyagairól, előállításáról és nagyarányú pazarlásáról. A feldolgozásban nagy segítséget nyújtottak az előre kidolgozott tematikus óratervek és a mellékletek. Tanulóink kreatív ötletei is hozzájárultak a témák széleskörű megismeréséhez. Beszámoló megnyitása
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Velence A Témahét programjának az internetes felületen biztosított óra- és modultervek közül a közösségi kertek és a tudatos vásárlótémakörét választottuk, mivel az iskolánkban oktatott szakmák többségéhez ezek állnak a legközelebb (gazda, kertész, kistermelő, virágkötő, parképítő, gépész). Így a diákok közel érezhették magukhoz a témaköröket, közvetlenül meg tudtuk őket szólítani. Beszámoló megnyitása
Egri Dobó István Gimnázium A program keretében két alkalommal, mintegy 100 diák részvételével, Kormos Gyula építész, energetikai szakértő, épületszigetelő szakmérnök tartott előadást az aktív házak építéséről, technológiai megoldásairól. Ismertetőjében egy helyi épület rekonstrukciójába (az egri Eszterházy Károly Egyetem Leányka utcai aktív háza) nyerhettünk betekintést. Rendhagyó órákon 6 kolléga 9 csoportban, körülbelül 200 diákkal, összesen 7 órát foglalkozott a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon kidolgozott óratervek, segédanyagok felhasználásával, a fenntarthatóság témakörével (pl. tudatos táplálkozás, élj okosan generációkon át). Beszámoló megnyitása
Erzsébetvárosi Általános Iskola, Budapest A 4. a osztály a Klauzál téren található vásárcsarnokba ment nézelődni. Az 5.a osztály Petőfivel foglakozott, s verseihez készített növényi és állati lefedettséget mutató plakátokat.A nyolcadikosok totókon mérhették össze tudásukat, illetve internetes kereséssel igyekeztek információt szerezni hazánk nevezetes fáiról. Informatikából pályázatot hirdettünk: „FŰ, FA, VIRÁG” címmel. A gyerekek Word vagy PPT dokumentumok készítésével mutathatták meg tudásukat. Beszámoló megnyitása
Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest Az egyhetes időszak minden pillanata a témahét gondolatai körül forgott, programjaink a megjelölt témakört tették kézzelfoghatóvá autista, hallássérült, tanulásban vagy értelmileg, illetve mozgásukban akadályozott tanulóink számára. Témakörök: 1. A fenntarthatóság fogalma, 17 célja. 2. Piac és szupermarket. Biogazdálkodás, biotermékek, biopiac és bioáruházak. Séta a Fény utcai piac őstermelői során. 3. Egészséges és mértékletes táplálkozás. Videó: Mi legyen a tányérodon? 4. A mozgás fontossága. Lehetőségek, éves programok. Mindennapi higiénia. Iskolai sportolási lehetőségek, Nagy Sportágválasztó éves rendezvényei, táborok. 5. A program összefoglalása, lezárása cselekvéses helyzettel. Heti menü önálló összeállítása. Beszámoló megnyitása
Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka A kávé ereje c. dokumentumfilm megnézése után infografikát készítettünk. Egy csapat menzareformot állított össze a fenntarthatóság jegyében. Egy másik csapat a Tudatos vásárlók szabályzatát állította össze. Néztünk kisfilmet a Fairtrade-ről, a narancs útjáról, az egészséges életmódról. Az élelmiszeriparról szóló film után megbeszéltük a látottakat. Beszámoló megnyitása
Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Idén második alkalommal kapcsolódott be iskolánk a Fenntarthatósági Témahét programjába. Nem vállalkoztunk egy egész hetes projekt megvalósítására, inkább a tematikus óratervekből szemezgettünk, illetve a helyi adottságainkhoz igazítottuk azokat. Ökoiskola lévén, a sok egyéb, környezettudatosságra nevelő programunk mellett megragadtuk ezt a lehetőséget is, hogy gyermekeinkkel megértessük, nem tőlünk távoli gondokról van szó, személyesen ők is sokat tehetnek környezetükért és ezen keresztül az egész Föld védelméért. Beszámoló megnyitása
FM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium Az Ismerd meg Vépet! témát választottuk, a "FENNTARTHATÓSÁGI TÉRKÉP - Helyi környezeti és kulturális örökségünk a múltban és most" c. ajánlott témát és óravázlatokat felhasználva egy saját, helyi sajátosságokat figyelembe vevő projekthetet állítottunk össze. A hét során osztályfőnökök segítségével indult el az ismeretszerzés. Minden osztály kapott egy feladatlapot, amelyben Vép történetéről, híres történelmi alakjairól, főbb épületeiről és emlékműveiről találtak különféle feladatokat. Az ismeretek bővítését szolgálta az iskolánk aulájában létrehozott kiállítás is. Egyrészt a város lakóitól és a polgármester úrtól kapott, valamint régi dokumentumokban fellelhető fotókat helyeztünk el a paravánokon. A helyi értéktárról összeállított kiállítást a kultúrház vezetője mutatta be az érdeklődő diákoknak. Beszámoló megnyitása
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd A foglalkozások egy részén, a természetismeret tanóra keretein belül, a fenntarthatóság és a népességszám adatait vizsgálták a diákok. A másik tematika - a biológiaóra keretein belül - az Önök által felkínált "Egészséges élet egy életen át" volt. Beszámoló megnyitása
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jánoshalma Iskolánkban a 2018. évi Fenntarthatósági Témahéten, a gyakorlati feladatokhoz négy állomást kapcsoltunk a csapatoknak, amelyeket egy osztály vagy egy évfolyamról két osztály alkotott. A feladatok a következők voltak: vízlábnyom összehasonlítása különböző termékeknél, CO2 kibocsátás párosítása közlekedési eszközzel, különböző hulladékfajták elhelyezése különböző színű dobozokba, tesztlap (Régen és ma) kitöltése. Beszámoló megnyitása
Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola A Fenntarthatósági Témahét témája: Mit mesél a természet? Csoportokat alakítottunk kártyák segítségével. Minden diák húzott egy kártyát, amelyen egy – a négy évszak valamelyike szerinti – fa volt található. Az egyforma képeket húzó gyerekek alkottak egy csoportot. Nagy sikert aratott a “Kendős” játék, amelyet kört alakítva játszottunk. Tavaszi rügyeket varázsoltunk a képzeletbeli fánkra. Ezután a csoportok versenyeztek egymással. A feladatok változatosak voltak: puzzle, keresztrejtvények, évszaktáblázat információkkal, ügyességi feladatok, egérrágta mondatok kiegészítése. Játékosan fejeztük be a délutánt, minden csoport elkészítette az évszakfa megfelelő részét. Beszámoló megnyitása
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A Témahét keretében megrendezett programok tág értelmezésben adták át iskolánk számos tanulójának a fenntarthatóság lényegét. Intézményünk hiszi, hogy a jövő generáció értékrendjének formálásban szerepe és felelőssége van az iskolának, így évről évre megrendezzük ezt a témahetet, amelynek rendezvényelemeibe próbálunk minél több diákot bevonni. A program keretében a Fenntartható Térségért Alapítvány palánta-adományozási akciója keretében iskolánk palántákat kapott, amelyeket tankertünkben ültettek el a diákok. Az iskola az együttműködő civil szervezetnek palántát adományozott, abból a célból, hogy más iskolákban a tanulók tovább nevelhessék tankertjükben, jelen esetben az iskola által telepített "mini tündérkertben". Beszámoló megnyitása
Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola 1. osztályban a környezetismeret óra témája az Ébred a természet – a természeti és épített környezet védelme volt. 2. osztályban irodalomórán a Mit mesél a természet? c. újgörög népmesével ismerkedhettek meg a gyerekek. A 3. osztály irodalomórán a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével ismerkedett meg. 4. osztályban matematikaórán a tudatos vásárlás volt a fő téma. Az 5. osztályban természetismeret-órán 3 féle módszert alkalmazva kimentünk az iskola udvarára és megmertünk 3 különböző fát. A 6. osztályban az egészséges táplálkozás kapcsán beszélgettünk és tevékenykedtünk. Beszámoló megnyitása
Görgetegi Általános Iskola A Témahét programján a tudatos vásárlással, a hulladéktermeléssel, a természet és az ember kapcsolatával, a globalizációval, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a fogyasztással ismerkedhettek meg a gyerekek. Beszámoló megnyitása
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános iskola Alsó tagozat: A Piacon vagy szupermarketben? témakörön belül a gyerekek elmentek egy helyi kecskefarmra, ahol megismerhették a sajtkészítés lépéseit, kezdve a kecskefejéstől egészen a sajt eladásáig. Részt vettek az Egy doboznyi természet c. pályázaton. Olvasás- és rajzórákon csoportmunkával feldolgozták a Mit mesél a természet? c . mesét. Felső tagozat: rajz- és osztályfőnöki órán foglalkoztak az Ahol a fák égig érnek témával, a gyerekek rajzait kiállítottuk a felsős aulában. Ezen a héten volt a papírgyűjtés iskolánkban, és ekkor rendezték az osztályok a zöld területüket az iskolaudvaron. Ezen a héten a Néhány lépés program keretein belül Tőzeges Tanösvényünknél kipróbálhattuk a táblákon lévő QR kódos feladatokat. Beszámoló megnyitása
Győri Szolgáltatási és Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium Az időt úgy kellett beosztani, hogy tudtuk: a Témahéten 2 tanítási nap áll rendelkezésünkre, ugyanakkor a biológiaórákon volt lehetőségünk előredolgozni. Tervbe vettünk egy háromfordulós fogyasztóvédelmi vetélkedőt is, témájául az alternatív élelmiszerfogyasztást választottuk. Emellett a következő programok zajlottak: - Palántanevelés (paprika, paradicsom) a természettudományi előadóban januártól májusig - Plakátkészítő verseny - Piaclátogatás a Dunakapu térre, ahol Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld szervezésében a Védd a helyit, vedd a kisalföldit! programon vettünk részt. Bár még nem tudjuk a jövő évi témát, izgalommal várjuk azt. Beszámoló megnyitása
Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye A Témahét megtartásával kapcsolatos továbbképzésen kellő információt és segítséget kaptunk a program megszervezéséhez. A megbeszélés megfelelő időpontban volt, hiszen elegendő időnk maradt a tervezésre, ötletek gyűjtésére és a honlapon megtalálható segédanyagok tanulmányozására. Iskolánkban a Témahetet az első évfolyamon valósítottuk meg, a többi osztályt pedig egy-egy programba vontuk be. A szelektív hulladékgyűjtés, a papírgyűjtés az iskola minden tanulóját érintette. Hetekkel a Témahét előtt tudatosan felhívtuk diákjaink figyelmét az „E-kütyük” gyűjtésére. A kicsi elsősök nagyon élvezték a hozzájuk közel álló mesét, amelynek feldolgozását több magyarórán valósítottuk meg, készítettünk hozzá rajzokat, el is játszottuk. Beszámoló megnyitása
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola, Oroszlány A Fenntarthatósági Témahét nyitónapjára „Fenntarthatósági Akadályversenyt” szerveztünk. Az állomások a város különböző pontjain várták a csapatokat. Ügyességi, fejtörő és csapatépítő jellegű feladatokkal készültünk, amelyeket a diákok és a felnőttek egyaránt élveztek. A Témahéten, osztályfőnöki óra keretén belül, a diákok közösen, interaktív módon dolgozták fel az „Egészséges élet egy életen át” c. tematikát. Beszámoló megnyitása
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Célunk a fogyasztói kultúra fejlesztése, valamint a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. Diákjaink megismerkedtek a Tudatos vásárló 12 pontjával, felkeresték a városi piacot, magyar termék emblémával ellátott árukat gyűjtöttek, plakátokat készítettek. A témahét záró napján kiállítást rendeztek az iskola aulájában. A projektek elgondolkodtatták a gyerekeket, hogy ők is képesek sok mindenen változtatni azzal, hogy a vásárlásaik során tudatos vevőként környezettudatos döntéseket hoznak. Ezen a héten az osztályok felkeresték a városi piacot, ahol az őstermelőkkel folytatott beszélgetésekből megismerhették a palánták fajtáit, előállításuk körülményeit, a megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök gazdag választékát. Beszámoló megnyitása
Hatvani Szent István Általános Iskola Alsó tagozaton a választott óraterv, Mit mesél a természet? című mese feldolgozására került sor. A fenntarthatóság jegyében versenyt rendeztünk a gyerekeknek az iskola udvarán: osztályonként szelektíven kellett szétválogatni a hulladékokat a kupacokból. Felső tagozaton a "Kinek köszönhetjük az ételeinket?" c. téma bemutatását választottuk. Beszámoló megnyitása
Ibolya Utcai Általános Iskola, Debrecen Április 24-én a Zöld Kör kiállítását nézhettük meg az aulában, majd az alsós gyerekek „Ökojátszóházban” szerezhettek ismereteket. Két értékes előadáson vettek részt 4. osztályos tanítványaink, ahol szakavatott előadók beszéltek a szelektív hulladékgyűjtésről és az élővilágbarát kertről. 2018. április 26-án, a tornateremben került sor egy sajtkészítő előadására, aki szóban és képekben mutatta be a sajtkészítés titkait. A 4. b osztály tanulói az AKSD telephelyét meglátogatva láthatták az újrahasznosítás folyamatát. Pénteken került sor „A fizika mindenkié” című program lebonyolítására, amelyben pedagógusok és tanulók mutattak be fizikai kísérleteket az osztályuk közösségének, ezzel is népszerűsítve ezt a tantárgyat. Beszámoló megnyitása
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium A Témahét ideje alatt iskolánk minden tanulócsoportjában 1 tanórán (környezetismeret, természetismeret, biológia) a Fenntarthatósági Témahét tematikus óraterveiből dolgoztak fel egyet pedagógusaink, egyedi ötleteikkel kiegészítve. Beszámoló megnyitása
Jászberényi Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet Iskolánk közössége 4 éve „örökbe fogadta” a Zagyvaparti Ligetest. Folyamatosan kijárunk, takarítunk, madáretetőket helyeztünk ki a fákra, pótoljuk a már kivágott fákat, bokrokat, mindig valamilyen fontos környezeti ünnephez kötve az ültetéseket. Gyűjtéseket, megfigyeléseket, kísérleteket végzünk a biodiverzitással kapcsolatban. Ezért is tűztük ki célul egy tanösvény kialakítását, amelynek megvalósításában a város Önkormányzata és a Városüzemeltetési Iroda volt segítségünkre. A tanösvény kialakításának kezdetét a Fenntarthatósági Témahétre időzítettük - mintegy 8 db facsemetét és 5 db bokrot kaptunk. Minden osztály segítők közreműködésével ültette el a maga növényét. Az elültetett fáról, bokorról anyagot gyűjtöttek, rajzokat, képeket készítettek róla. Folyamatosan kijárnak locsolni, figyelik a változásokat. Beszámoló megnyitása
Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye A Fenntarthatósági Témahét az idei tanévben a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződött. Ennek jegyében a különböző tanítási órákon is igyekeztünk beépíteni a tananyagba a témákhoz kapcsolódó animációkat és videófilmeket, illetve irányított beszélgetéseket tartottunk a korosztályoknak megfelelő szinten. A központilag kiadott óravázlatok, feladattípusok számunkra jól felhasználhatónak bizonyultak, melyeket saját ötleteinkkel egészítettünk ki. Beszámoló megnyitása
Kalocsai Szent István Gimnázium Egyéni előadásokkal is készültek tanulóink-tanáraink az órákra: szó volt a jövő autójáról, az energiatermelés lehetőségeiről, a levegőszennyezés okairól, a víz jelentőségéről, a savas esőről, valamint a hulladékkezelésről. Egy tizedikes csapat kísérleti felszereléssel kitelepült a Vajas partjára, hogy személyesen vegyenek mintát annak vizéből. A teszt kimutatta, hogy a csatorna vize tiszta, akár iható is lehetne. Szakmai kérdésekben jártas előadót is vendégül láttunk a héten: Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök tartott előadást a megújuló energiaforrásokról, valamint az energiafelhasználás különböző módjairól külföldön (Németországban) és Magyarországon. Beszámoló megnyitása
Kárpáti János Általános Iskola és AMI, Gyenesdiás Elkezdődött a plakátkiállítás és az újrahasznosított játékok, járművek készítése minden évfolyamon. Folyamatos munkával, tanári segítséggel lehetett ezeken dolgozni, majd az elkészült tárgyakat kiállítottuk az iskola aulájában lévő paravánokon. A plakátokon nagy arányban jelentek meg a gyerekek által gyűjtött természetes erdei anyagok. Kőrösi Csaba tartott előadást. Beszámoló megnyitása
Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola A 3. és 4. osztályosok érdekes feladatokat kaptak a természetben, a környezetünkben zajló eseményekkel kapcsolatban. Eljátszották az élőhelyek csökkenése miatti változásokat az állatok életében. Táplálékhálót alkottak vízi, vízparti élőlények segítségével. A 2. osztályosokkal „A tizenkét hónap” című mesét dolgoztuk fel a hét folyamán. Nemcsak magyarórán, de rajz-, illetve technikaórákon is ezzel foglalkoztunk a hét folyamán, így elkészült egy saját mesekönyv, amelyben minden gyerek rajzolt egy oldalt. Naptárt minden év elején készítünk a tanulók saját rajzaival, jelöljük benne a születésnapokat, a jeles napokat, 1-1 különleges eseményt, így ezt könnyedén tudtuk használni a mostani tanórákon is. Beszámoló megnyitása
Kecskeméti Katona József Gimnázium Az iskola két kilencedikes osztályával - a tematikus óratervek és mintaprojektek segítségét felhasználva - a megújuló energiaforrások témáját jártuk körbe a fizikaóra keretein belül. A diákok megismerkedtek a passzív ház működésével. Nagyon érdekelte őket a téma, és a következő órán néhány diák - az általa készített ppt segítségével - a megújuló energiaforrásokat mutatta be. Beszámoló megnyitása
Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg A diákok a tanórákon a környezetvédelemhez kapcsolódó ismereteiket bővíthették a tantárgy jellegének megfelelően. Technika, vizuális kultúra: Újrahasznosítás; Matematika: Az ökológiai lábnyomhoz kapcsolódó számítások. A globális felmelegedés üteme, grafikonok elemzése. A gépjárműforgalom növekedésének üteme, statisztikai adatok elemzése; Irodalom: Szövegértési feladatok: Tíz hódot telepítettek a Hanságba. Világörökségünk, Aggtelek. Az erdő szépsége. A Greenpeace története; Biológia, földrajz: A Fenntartható fejlődés 17 globális céljának megismerése; Informatika: Szófelhőkészítő alkalmazás. Egy helyi probléma kiemelése - okok, megoldási javaslatok megfogalmazása. Szófelhő készítése; Természetismeret: Csoportforgó - egyszerű kísérletek elvégzése: 1. A Föld vízkészletének arányai 2. Madarat tolláról (a vízszennyezés következményei) 3. A savas esők hatása a környezetre. Beszámoló megnyitása
Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola Csütörtök délután vendégül láttunk egy környékbeli sajtkészítőt, aki beszélt a sajtkészítés folyamatáról, majd lehetőségünk nyílt meg is kóstolni a termékeit. Ezáltal erősítettük a témahétnek azt a fontos üzenetét, hogy válasszuk inkább a magyar és házi készítésű termékeket a nagyüzemi, vagy messziről importált áruk helyett. Tovább erősítve a Témahét üzenetét a hét végére palacsintasütést szerveztünk minden évfolyamon, amelynek a fő különlegessége abban állt, hogy a hozzávalók mindegyike helyi illetve magyar termék volt. A gyerekek a tojást és a tejet a helyi gazdálkodóktól szerezték be, tölteléknek házi készítésű lekvárokat kínáltunk. Beszámoló megnyitása
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Miskolc Piacon vagy a szupermarketben? címmel tartottunk foglalkozásokat az 1.b, 2.b és a 3.a, 4.a osztály tanulóinak. Célunk volt elgondolkodtatni a gyerekeket azon, hogy ők is képesek sok mindenen változtatni egyszerűen azzal, hogy vásárlásaik során jó döntéseket hoznak. Kinek köszönhetjük ételeinket? volt a címe az ötödikesek foglalkozásának. Megismertük milyen alapanyagokat használunk fel ételeink elkészítéséhez, honnan származnak ezek az élelmiszerek. Beszámoló megnyitása
Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola Több évfolyamot is magába foglaló programrész volt az önkéntes megvalósítóként hozzánk csatlakozott HNP munkatárs három bemutató előadása és az intézményvezető által vezetett szintén három interaktív előadás. Ezen alkalmak célja elsődlegesen a gyerekek környezetvédelem iránti elkötelezettségének erősítése, tudatosítása volt. Mindezt alsó tagozaton pl. a Madárgyűrűzés és fajvédelmi programok a Bereg-Szatmári síkon című bemutatóval, felső tagozaton pedig az ENSZ által meghirdetett 17 fenntartható fejlődési cél megismertetésével, megbeszélésével igyekeztek az előadók elérni. Beszámoló megnyitása
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Témahéten a Kőszegi-hegység madárvilágát mutatták be a 9. A osztály tanulóinak. Ahhoz, hogy a természeti örökséget a jövő generációk számára megőrizzük, szükséges tudni, melyek ezek ez értékek. Az első lépés ehhez a közvetlen környezetünk élővilágának megismerése. A Passzív ház c. témát 16-17 éves diákokkal jártuk körbe - a téma hosszúsága miatt másfél hét alatt tudtuk végigcsinálni a feladatokat. A 12. K osztályból egy diák saját bemutatót tartott a különböző fűtési rendszerekről. A FEAT-terv készítését a következő tanév elejére tettük át, amikor több időt tudunk majd szánni a feladat elvégzésére. Beszámoló megnyitása
Kunmadarasi Általános Iskola Közös növényültetéssel és udvarrendezéssel készültünk, hogy szép és tiszta környezet vegyen körül bennünket. Minden osztály saját fát ültetett az iskola udvarára, amelyet folyamatosan gondoz. A programban segítségünkre voltak a helyi vállalkozók, a Községi Önkormányzat és a Kertészek. Közös énekléssel csatlakoztunk a Jobb Veled a Világ! alapítvány Gyújts gyertyát a Földért! országos programjához. Beszámoló megnyitása
Mezőtúri Református Kollégium Az 5-6. évfolyamos tanulók a „Mentsük meg a Földet!” c. játékos vetélkedőn vettek részt a Föld napjához kötődve. Csoportos „akadályversenyen” fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi kérdésekre kellett válaszolniuk. A 7. évfolyamos diákok a „Lakóhelyünk: Mezőtúr, a kerámia fővárosa.” című téma kapcsán ellátogattak a Fazekas Múzeumba, ahol feladatok segítségével ismerkedtek meg a mezőtúri fazekasság múltjával és jelenével. A 8. évfolyamos diákok pedig a „Lakóhelyünk: Mezőtúr, a Kossuth tér védett épületei.” témában megtekintették a Városházát és toronylátogatáson vettek részt, majd felderítették a Kossuth tér védett épületeit és műemlékeit. Beszámoló megnyitása
Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium A Témahét célja​: ​az élelmiszer-hulladék csökkentése a tanulók körében. A foglalkozás témája: élelmiszer-pazarlás és az élelmiszer-hulladékok csökkentése, az élelmiszer-hulladékok környezetre gyakorolt hatásai. Emellett a tanulók az élelmiszer-hulladékok csökkentésének gyakorlati megoldásait is megismerhették, amelyek számukra is könnyen átültethetők a mindennapokba. Beszámoló megnyitása
Munkácsy Albert Általános Iskola, Kémes A kutató- és gyűjtőmunkaként előző héten készített anyagok leadása. Témájuk: a víz, a talaj és a levegő megóvásának lehetőségei. Mit tehetünk annak érdekében, hogy tisztaságukat megőrizzük? Pozitív és negatív cselekedeteink. Mit ne tegyünk? A Témahét programjának kihirdetése, előadások időpontja, tanösvényi látogatások, óratervek tanítása, interaktív órák a három kiemelt elemmel, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Használt elemek, e-kütyük stb. gyűjtésének indítása. Beszámoló megnyitása
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola A Témahéten a világ különböző tájain élő gazdálkodók munkájával , életkörülményeivel , a kereskedelem és a fogyasztás sajátosságaival , a tudatos vásárlás, fogyasztás fontosságával ismerkedhettek meg diákjaink. A foglalkozások rávilágítottak a társadalmi igazságtalanságokra, egyenlőtlenségekre. Beszámoló megnyitása
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Minden reggel zenés ráhangolódással kezdtük a napot. Emellett a nap fő témaköréhez tartalmilag illő ppt-bemutatót, illetve az előadások tárgyához kapcsolódó kisfilmeket vetítettünk. Az első nap fő témája a hulladékgazdálkodás volt. A Témahét második napján, A Nyírségvíz Zrt. szakembereinek jóvoltából, „Mennyit ér ma a tiszta víz?”, illetve „Környezetünk és vizeink védelme ma már nem lehetőség, hanem kötelezettség” címekkel interaktív előadás részesei lehettek tanulóink. Szerdán a fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták a „Te tehetsz róla, Te tehetsz érte” című előadást, az előadás után ÖKO lábnyom vetélkedőt rendeztünk. A Nyíregyházi Egyetem tanára Nyíregyháza és környéke védett növény- és állatvilágát színpompás fotókkal tartalmas előadás keretében mutatta be. Beszámoló megnyitása
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium A Témahétre ajánlott óraterveket órai keretek között valósítottuk meg. 7. évfolyamos tanulóink a Kinek köszönhetjük ételeinket c. projektet dolgozták fel 2 tanóra időtartama alatt. A csoportok kialakítása után gondolatébresztőnek megnéztük A narancslé útja, facsarva Brazíliából című filmet. A gyerekek feladata az előállítás során fennálló problémák feltárása volt, hangsúlyozva a kistermelőket kizsákmányoló nagykereskedelem problémáját. Beszámoló megnyitása
Paksi Bezerédj Általános Iskola A 2017/2018-as tanévben iskolánk felső tagozatos diákjai vettek részt a projektek megvalósításában. Az 5-6. évfolyamokon a „Kiknek köszönhetjük ételeinket?” a 7-8. évfolyamokon a „Globális célok” projekteket valósították meg. A 6.a osztály két csapata készített és nyújtott be pályázatot az iskolánk udvarán álló, helyi védelembe vett tiszafáról. Beszámoló megnyitása
Palotás Gábor Általános Iskola, Budapest  Az egész hét folyamán a fenntarthatóság, az újrahasznosítás és a természetes anyagok használata volt a középpontban. Volt papírmerítés, gubacstinta készítés, gyerekeink magyar mézet kóstoltak. Elsőseink kupakokból gyönyörű képet készítettek. Negyedikeseink a tudatos vásárlás jegyében reklámfilmet forgattak. Végül a hét zárásaként, a gyermekek körében - hagyományosan immáron negyedik éve - megrendeztük a garázsvásárt. Beszámoló megnyitása
Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Tanulóink öt feladatot kaptak a vásárlással, piaccal kapcsolatos témakörben. 1. Zenés interaktív foglalkozás – az Én elmentem a vásárba kezdetű dal feldolgozása, játék és éneklés. 2. Szupermarket vagy piac? – képek válogatása és felragasztása; mit hol vásárolhatunk? 3. Magyar vonatkozású emblémák felismerése termékeken. 4. Videó megtekintése a piacról, majd válaszadás a film alapján feltett kérdésekre. 5. Hulladékok szétválogatása anyaguk szerint. Beszámoló megnyitása
PIOK Általános Iskola és Gimnázium, Pécel A központilag felajánlott óravázlatok közül az Élj okosan egy életen át című projektet valósítottuk meg. A Témahét folyamán szaktanárink a természettudományos, illetve az életvitel-tanórák keretében tartották meg a foglalkozásokat. Az előző évben elnyertük az Energiatudatos iskola címet. A pályázat keretében meglátogattuk a Székesfehérváron található demonstrációs mintaépületet. Beszámoló megnyitása
Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a meghirdetett Fenntarthatósági Témahét programsorozatához, amely idén április 23. és 27. között került megrendezésre. Valamennyi tanulónk részt vett a megvalósításban. Nem a honlapon található, előre kidolgozott feladatokat valósítottuk meg, hanem saját témát választottunk. Ez a téma helyi vízi világ (Pap-tó) megismerése és az összegyűjtött tapasztalatok-ismeretek feldolgozása volt. Ezt a környéket tanulóink nagyon jól ismerik, mivel többször felkeresték már szakkör és tanítási óra keretében is. A témahét célja volt, hogy részletesebb képet kapjanak az itt előforduló növény-és állatvilágról, a tó kialakulásáról, jellemzőiről, jelentőségéről. Beszámoló megnyitása
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola Az iskola ebben a tanévben megkapta a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Az éves munkatervünk is a fogyasztóvédelem és a tudatos fogyasztás témájában készült. Ezért is örültünk a projekthét idei témáinak. Az alsó tagozatos osztályok a „Piacon vagy szupermarketben?” című modult, a felső tagozat két osztálya a „Kinek köszönhetjük ételeinket?” témát dolgozták fel. Beszámoló megnyitása
Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola Az első és második évfolyam a Tizenkét hónap c. újgörög népmesén alapuló kész projektet választotta és egészítette ki. Iskolánkban két tanítási nyelvű osztályok is vannak, de a témakör szókincse megegyezik az alapszókinccsel így a tantárgyi integráció is megvalósulhatott. A téma feldolgozására 3-5 órát szántunk. A harmadik és negyedik évfolyam a Tudatos vásárlás témakörét választotta. Ehhez is használtuk a honlapon felkínált feladatokat. Előzetesen gyűjtőmunkát, megfigyelési szempontokat adtunk a tanulóknak. Riportot kellett készíteni a családtagokkal. Környezetkímélő János vitéz címmel az 5. évfolyamon János vitéz utazását követték nyomon a gyermekek: milyen eszközökkel utazott, milyen hatékonysággal, hogyan történne ez ma, és mit lehetne tenni, hogy ne szennyezze a környezetét útja során? Hogyan hatott ez az utazás a jólétére és a jóllétére? Beszámoló megnyitása
STEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola, Szeged-Szőreg A Témahét a Diákönkormányzat szervezésében papírgyűjtéssel kezdődött. A kerettantervre épített témákat az előre kidolgozott óratervek segítségével dolgoztuk fel: Az 1. osztályosok a Tizenkét hónap c. újgörög népmesével, a 3. és 4. osztályosok a tudatos vásárlással, a felsős osztályok pedig az élelmiszer-hulladékokkal foglalkoztak. A héten Virágmustra néven szobanövény-kiállítást rendeztünk. Beszámoló megnyitása
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hétfőn meghirdetésre került a már hagyományosnak számító szárazelemgyűjtés második kampánya (az első kampányt novemberben, az egészségnevelési napok keretében rendeztük). Ezen kívül intézményünk csatlakozott a Zokni csereprogramhoz, amelynek keretében a családoknál kallódó lyukas, páratlan, elhasznált vagy megunt, de tiszta zoknikat összegyűjtöttük. Ezekből a bútoripar számára tűnemezelt filcet gyártanak, valamint lovaspályák taposórétegének építésénél is használják a szálaira tépett zoknikat. A szelektív gyűjtőakciók egész héten tartottak. Beszámoló megnyitása
Szegedi Jerney János Általános Iskola A Témahét minden napján, az első tanítási órában az összes osztályunk azonos témában, korosztályra szabott feladattal indította a napot. 1. nap: Környezettudatos közlekedés. 2. nap: Mi vigyázunk a környezetünkre! 3. nap: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Föld - 25 perces tetszőleges kisfilm megtekintése, pl. Ember és természet; Rajzpályázat meghirdetése Az év élőlényei témában. 4. nap: Szemétgyűjtés az iskola környezetében. 5. nap: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Föld - 25 perces tetszőleges kisfilm megtekintése pl. Hulladék-újrahasznosítás. Beszámoló megnyitása
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola A felsősök technikaórákon a különféle maradék élelmiszerek újrahasznosításáról beszélgettek, például arról, hogy mit lehet kezdeni a megszáradt kenyérrel. A gyakorlatban pedig bemutatták, hogyan készíthetünk összeszáradt kenyérből kenyérmorzsát vagy bundáskenyeret.Az iskolában az iskola-alma program keretében kapott, fel nem használt almából pedig almalevet készítettek és almás süteményt sütöttek. A gyerekek felmérést végeztek az iskolai menzán elfogyasztott és a kidobásra került ételekkel kapcsolatosan. Három napon keresztül vezetniük kellett egy erre sokszorosított feladatlapon mennyit ettek meg az iskolai menzán az aznap kapott ebédjükből, és ezt rajzzal is illusztrálták. Sajnos az eredmények igazolták, amit mi pedagógusként is tapasztalunk, azaz, hogy az ételek közel felét nem fogyasztották el, amely így sajnos kidobásra került. Beszámoló megnyitása
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Tenk Iskolánk a Fenntarthatósági Témahetet összekapcsolta a teremtésvédelemmel. Több éve részt veszünk a Témahéten, mint „Örökös Ökoiskola” címmel rendelkező intézmény - fontosnak tartjuk a természet megismerését, védelmét és a teremtett világ megőrzését. Ezen a héten osztályaink a tanítási órákon foglalkoztak a következő témákkal: Kinek köszönhetjük ételeinket? - Tizenkét hónap - Globális problémák a mindennapokban - Tudatos vásárlás stb. Részt vettünk alsó tagozaton az Egy doboznyi természet,felső tagozaton az Ahol a fák égig érnek című tematikus diákpályázatokon. Beszámoló megnyitása
Szolnok Városi Kollégium Elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása a környezettudatosság fontosságáról, a környezetvédelem szerepéről és ezek gazdaságra gyakorolt hatásáról. Témáink: Tartsd tisztán környezetedet, a kollégium környékének megtisztítása; A város, mint élőhely - urbanizálódó állatfajok; A vadászat, mint ősi tevékenység. Beszámoló megnyitása
Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézménye A Témahét programján az emberi társadalom és az ökológiai rendszerek egymásra hatásával ismerkedtek a tanulók. Vitafórum: A csoportok irányított beszélgetés során vitatták meg a társadalmi, technikai, gazdasági fejlődés lehetőségeit, és azok lehetséges kimenetelét, ökológiai hatásait. A csoport tagjai egymás megoldási javaslatait, ötleteit értékelték. Kézműves foglalkozás: Hulladékszobrászat, kreatív tárgyak, díszek készítése saját ötlet, illetve internetes oldalak mintái alapján. Beszámoló megnyitása
Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvár Intézményünkben hagyományuk van a témaheteknek, amelyek a tananyag komplex elsajátításának olyan lehetséges formái, amikor egy választott tárgykört a diákok - egy teljes tanítási hét rugalmas időkeretében, az iskolában és iskolán kívüli helyszíneken - változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök, eljárások segítségével dolgoznak fel. Az idei tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódtunk, és a Mit mesél a természet? - 12 hónapprojektet választottuk. A központilag kidolgozott, 3 tanórás anyagot saját programokkal színesítettük azzal a céllal, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez ezt a témát. Beszámoló megnyitása
Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Vidéki iskola lévén, tanulóink kevésbé szembesülnek a ténnyel, hogy az emberiség milyen mértékben pusztítja környezetét. Többségükről elmondhatjuk, hogy burokban él. Gyalog és kerékpárral járnak iskolába, állatot tartanak, konyhakertben termelnek, méhészkednek, horgásznak a környékbeli emberek és gyerekeik. Egy részük még szupermarketben sem járt. Ezért is tarjuk fontosnak, és évek óta beépítjük pedagógiai programunkba a környezeti neveléshez kapcsolódó jeles napokat, témaheteket. Ezek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy szembesítsük gyerekeinket a problémákkal. Ebben a tanévben az 1-2. osztály tanulóival a „Mit mesél a természet?” témakört dolgoztuk fel a Tizenkét hónap című újgörög népmese segítségével. A 3-4. osztályosokkal a „Piacon vagy szupermarketben?” című modulon keresztül a tudatos vásárlóvá nevelést tűztük ki célul. Beszámoló megnyitása
Váci Mihály Kollégium, Budapest A Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” jelmondatból kiindulva, kész cselekvési tervvel készültünk: a kollégium épületében minden ajtóra, kapcsolóra kihelyeztük a figyelemfelkeltő, emlékeztető táblácskáinkat – húzd ki, kapcsold le, zárd el…!; a WWF Föld Órája világméretű önkéntes kezdeményezéshez csatlakozva, idén is kikapcsoltuk, kihúztuk, leállítottuk az összes elektromos kütyüt „a Földért”, és kimentünk a természetbe. A programsorozat záróakkordjaként a diákok megtekinthették a Magyar Természetvédők Szövetsége által rendelkezésünkre bocsátott rendkívül színvonalas, tudatos vásárlással kapcsolatos kiállítási anyagot „Láss a polcok mögé!” címmel. Beszámoló megnyitása
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Iskolánkban minden évben színes programokat szervezünk a Fenntarthatósági Témahét során. Kedden szinte egész nap előadások és kiállítások voltak. A Jövőkép Egyesület két előadója tartott előadásokat a fenntarthatóság, a tolerancia, a társadalmi kihívások témáiban. Az előadások során szóba kerültek a fiatalok életvezetési problémái is. A szünetekben az iskola valamennyi tanulója számára interaktív tárlatvezetéssel a „Te tehetsz róla” című kiállítást mutatták be. Csütörtök délután jól sikerült a Természetbarát Diákkör által szervezett bemutató foglalkozás is, ahol a Diákkör irányítója tartott beszélgetéses előadást a „Globálistól a lokálisig” témában. Ezen a héten a 9. évfolyam tanulói tanórákon önállóan készített prezentációkkal mutatták be korunk legfontosabb környezeti kihívásait. Beszámoló megnyitása
VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Aszód Kimondhatatlanul büszkék vagyunk iskolánk parkjára, mely az 1932-ben elkészült főépületünket veszi körül. A park telepítése az egykori diákoknak köszönhető, akik még a nyári szünetüket sem sajnálták arra, hogy fáradságos munkával gondozzák, öntözzék a facsemetéket, így ma 10-20 méter magas fák magasodnak jótékony, hűsítő árnyékot nyújtva nekünk. A héten Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő, a hulladekmentes.hu alapítója a kollégiumban tartott előadást. Az iskola honlapjáról elérhető volt egy fenntarthatósági témahetes feladatlap, háromfős csapatok számára. A kérdések többek között a klímaváltozásra, a hulladékhelyzetre és az erdők szerepére irányultak. Az idei Témahét végeztével a munkánk nem zárult le. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a fenntarthatósági alapelvek a hétköznapjaink szerves részét képezzék, és ez a gyakorlatban is megvalósuljon iskolánkon belül és kívül egyaránt. Beszámoló megnyitása
XIII. kerületi Vizafogó Általános Iskola, Budapest A Fenntarthatósági Témahét témái alsó tagozaton a tudatos vásárlás köré szerveződtek. A projekthét keretében minden nap foglalkoztunk a témával. Felső tagozaton a következő témát választottuk: Kiknek köszönhetjük ételeinket? A feladatokat nem napokra beosztva határoztuk meg. A témahét folyamán az osztályok saját időbeosztás szerint pénteki leadási határidővel dolgozták fel az ismereteket. Egy délutánt a közvetlen környezetünkre fordítottunk, mottónk ez volt: Fogadj örökbe! - iskolaudvarunkat feltérképeztük, minden osztály kiválasztott egy adott területet, amelynek tisztaságáról, rendezettségéről a tanév végéig gondoskodott. Beszámoló megnyitása