Óratervek és Mintaprojektek

Zero Waste - nulla pazarlás, nulla hulladék

Hulladék • óravázlat

A tanóra célja, hogy a diákok megismerjék a hulladékkezelési eljárások alapfogalmait, megértsék a nulla hulladék, azaz a zero waste szemléletet, valamint hétköznapi kézzelfogható példákat sajátítsanak el, melyekkel maguk is törekedni tudnak a hulladékképződés megelőzésére.