A Jane Goodall Intézet programjai

A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét keretében az iskoláknak lehetősége volt Jane Goodall: A remény című film megtekintésére. A film a neves primatológus, Jane Goodall munkásságát mutatta be.

Roots&Shoots program 2021.

A Roots&Shoots természet- és környezetvédelmi hálózatot Dr. Jane Goodall hívta életre 1991-ben, Tanzániában. A R&S hálózatba tartozó öntevékeny fiatalok és idősebbek kisebb csoportokat alkotva tevékenykednek. Legyenek tagjai akár óvodások, akár egyetemisták vagy felnőttek, a cél, hogy felismerve a közvetlen környezetükben felmerülő környezetvédelmi, természetvédelmi vagy társadalmi problémákat, egy saját maguk által tervezett és véghezvitt programmal nyújtsanak segítséget a körülöttük lévő élőlényeknek, beleértve az embert is.

A programba való bekapcsolódáshoz nyújtottak segítséget a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét alatt a Jane Goodall Intézet munkatársai, illetve a R&S projektek kidolgozását segítő eszköztár, amely lépésről-lépésre vezeti végig az újonnan alakult csoportot céljaik eléréséhez. A projektek kitalálásához, végrehajtásához szükséges személyes, vagy online mediáció folyamatosan kérhető az rsh@janegoodall.hu e-mail címen keresztül

Young Innovators— Kihívás alapú projektmódszertan
12-18 éves diákok tanárai számára

A Young Innovators, azaz Fiatal Innovátorok az Európai Unió legnagyobb éghajlatváltozással foglalkozó szervezetének, az EIT Climate-KIC-nek a módszertana. A Young Innovators program egy kihívás alapú oktatási program, amely során a 12-18 éves diákok egy valós, klímaváltozáshoz kapcsolódó problémát oldanak meg 4-5 fős csapatokban. A program a klímaváltozással kapcsolatos kihívások rendszerszintű megoldása mellett kreatív gondolkodásra, valamint az innovációs képességeik használatára és fejlesztésére ösztönzi a fiatalokat.

A módszertan oktatási segédanyagai (tanári kézikönyv, vizuális eszközök, stb.) letölthetőek az alábbi linkeken: