KÁRPÁT-MEDENCEI
KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ

"OTT VAGYOK HONN,
OTT AZ ÉN VILÁGOM"
2022. ÉVI KÁRPÁT-MEDENCEI FENNTARTHATÓSÁGI CSAPATVERSENY NYERTESEI

A döntős csapatok 2022. szeptember 22-23. között, a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban mérhették össze tudásukat. A Kárpát-medencei döntőn a következő eredmények születtek:

 • 1. helyezett:

  UTOLSÓ VÍZHAJLÍTÓK
  Diákok: Cservid Ákos, Béres Attila, Ovlachi Sebestyén Dániel
  Felkészítő tanár: Szabó Ildikó
  Iskola: Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd

  INDIAI FUTÓKACSÁK
  Diákok: Benedek Marcell, Kerper Mietta, Bognár Panna
  Felkészítő tanár: Mészáros Veronika, Szalai Gizella
  Iskola: Tatabányai Árpád Gimnázium

 • 2. helyezett:

  PERFEKCIONISTÁK
  Diákok: Eperjesy Viktória, Zagyva Bianka, Egeresi Bálint Denis
  Felkészítő tanár: Cservid Levente
  Iskola: Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd

  DURVA FELSZÍNŰ ENDOPLAZMATIKUS RETIKULUM
  Diákok: Erős András, Matics Gergely Zoltán, Gyalókay Kitti
  Felkészítő tanár: Mészáros Veronika, Szalai Gizella
  Iskola: Tatabányai Árpád Gimnázium

 • 3. helyezett:

  ARRABONA
  Diákok: Szabó Csenge, Havasi Míra Imola, Herbai Máté
  Felkészítő tanár: Pintér Ildikó
  Iskola: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr

  ZÖLD(ÁSZOK)
  Diákok: Balla Enikő-Tímea, Földvári Anett, Szabó András
  Felkészítő tanár: Józan Erzsébet
  Iskola: Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda

 • 4. helyezett:

  ZÖLD ŐRSÉG
  Diákok: Tasnádi Nimrod Zsolt, Bencze Melinda, Pasca Cristian, Tar Beáta
  Felkészítő tanár: Farkas Annamária
  Iskola: Németh László Elméleti Líceum, Nagybánya

  GREEN TWINS
  Diákok: Magyar Blanka, Gazdag Brian, Török József Marcell
  Felkészítő tanár: Bódiszné Hajnal Alíz
  Iskola: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

 • 5. helyezett:

  VÍZCSEPP MESTEREK - HATÁRON INNEN
  Diákok: Smidróczki Réka, Rácz Lorina, Walke Donát
  Felkészítő tanár: Pósán Enikő
  Iskola: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

  VÍZCSEPP MESTEREK - HATÁRON TÚL
  Diákok: Incze-Bordi Terka, Bóné Ilán, Gregus-Fóris Balázs
  Felkészítő tanár: Vörös Alpár
  Iskola: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

 • 6. helyezett:

  ÖKOSZAKISOK
  Diákok: Arláth József, Oroszi Zsombor, Paprika Gergő
  Felkészítő tanár: Maráczi Mónika
  Iskola: DASZC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

  VÍZIMÓKUSOK
  Diákok: Csorba Tamás, Pejdl Emese, Pécsi Sági Viktória
  Felkészítő tanár: Pósa Attila
  Iskola: Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon

A nyertesek értékes díjakban részesültek. A döntőről összefoglaló kisfilm készült:

A verseny a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretén belül került meghirdetésre, Kárpát-medencében élő középiskolások részére.

A verseny elnevezése arra utalt, hogy legelsőként mindenkinek a saját szülőföldjén, a saját világában kell cselekednie ahhoz, hogy fenntarthatóbb környezetet teremtsen maga körül. Petőfi Sándor: Az alföld című verséből vett idézet hűen tükrözte a verseny szellemiségét. A költő 200 éve született, így a 2022-s évben tájhoz fűződő kapcsolatáról szóló verssoraival őrá is emlékeztünk.

A versenyen olyan határon belüli és határon túli magyar ajkú, középiskolás (9-12. osztályos) diákok indulhattak 3 fős csapatokban. Az egyik 3 fős csapatnak a határon belül, a másik 3 fős csapatnak a határon túl kellett megalakulnia. A kapcsolatfelvétel után a két csapat együtt versenyezett.

A csapatpároknak olyan projektmunkát kellett közösen benyújtaniuk, amelynek témája szorosan kapcsolódott a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáinak valamelyikéhez: a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás vagy a hulladék témához.

2021. évi Nem térkép e táj vetélkedő

2021-ben, a fenntartható közösségek témában a Nem térkép e táj középiskolásoknak szóló határokon átívelő vetélkedő került meghirdetésre. A program stratégiai partnere és támogatója a Rákóczi Szövetség volt.

A vetélkedőn 3-5 fős csapatok vehettek részt felkészítő pedagógus támogatásával. A két csapat együttesen indult, az egyik csapat határon inneni-, a másik csapat egy határon túli iskola diákjaiból állt.

A csapatok feladata az volt, hogy saját lakóhelyükön felmérjék az épített, a természeti és a társadalmi környezet értékeit és az azokat fenyegető veszélyeket. A testvércsapatok ezután egy közös együttműködés, együttgondolkodás során kicserélték egymás tapasztalatait és megfogalmaztak egy reális cselekvési tervet. Az így készülő közös dokumentummal együtt pályázott a két csapat.

A döntő 2021 szeptemberében Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban került megrendezésre egy 2 napos eseménysorozat keretében. A nyertesek értékes díjakban részesültek. A döntőről összefoglaló kisfilm készült: